Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Nyheter

Rätt ventilation ska stoppa luftburna bakterier

Forskare på KTH arbetar aktivt för att komma tillrätta med problemet med luftburen smittspridning på sjukhus genom att undersöka olika ventilationslösningar.

Adjungerad professor i betongbyggnad

Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betongs har utsetts till adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH.

Läs pressmeddelande

Renovation of Post-War Housing

The mass of social housing built after the Second World War needs renovation. It is assumed that a large-scale approch to renovation is required. KTH researchers has set out to evaluate a more incremental approach to the renovation of mass housing.

Beyond the Radical Renovation of Post-War Housing

De vann Newsec Student Award

Yasmine Granlind och Valentina Kosovic, studenter på Fastighet och finans-programmet, vann Newsec Student Award 2015. Nicolaus Lundahl och Inga-Lill Söderberg har handlett examensarbetet.

Motiveringen lyder:

På ett excellent sätt med hög integritet tar sig Yasmine och Valentina an ett innovativt ämne, där de utreder hur prisutvecklingen för ett premiumfastighetsbolags bostadsrätter i Stockholm stått sig i förhållande till övriga bostadsmarknaden under en tioårsperiod. Skribenterna har en konkret frågeställning, en pragmatisk metod och kommer fram till en tydlig slutsats i sin väl genomarbetade uppsats. 

Arkitekturskolan vann Kasper Sahlin-priset

Priset delas ut till Sveriges bästa byggnad. Arkitekturskolan är ritad av KTH-alumnerna Tham & Videgård Arkitekter.

Nya Arkitekturskolan får Sveriges främsta arkitekturpris

Förändringar i landskapet orsakar risk för översvämningar

Anna Åkesson och Anders Wörman vid forskargruppen för Vattendragsteknik har studerat processer i vattendrag. De konstaterar att människors förändringar av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare.

Förändringar i landskapet orsakar risk för översvämningar

Kalender

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.
Till ABE intranät

Stipendier till geodesiarbeten

Arbeten om geodetiska nät och Mobile Mapping Systems har tilldelats stipendium.

Stipendier till geodesiarbeten

Ulf Håkansson vann Atlas Copcos bergteknikpris

Ulf Håkansson är adjungerad professor och internationell forsknings- och utvecklingschef på Skanska. Han tilldelas priset för hans förmåga att koppla ihop forskning och näringsliv på ett för hela branschen givande sätt.
Årets vinnare av Atlas Copco bergteknikpris

Nya böcker om brottslighet och säkerhet

RICS har ackrediterat masterprogrammet Real Estate and Construction Management

Real Estate and Construction Management har fått ackreditering efter en granskning som visar att utbildningen uppfyller de högt ställda krav på akademisk nivå som RICS ställer upp globalt.

Läs pressmeddelande

Snabblänkar inom skolan

Amy Rader Olsson leder taxi-utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska granska branschens regleringar för att skapa ordning i den röriga taxinäringen. Amy Rader Olsson är forskare i Urbana och regionala studier.

Taxiutredning ska granska Uber

Till sidans topp