Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

10 miljoner från Stockholms byggnadsförening

Stockholms byggnadsföreningen har donerat pengar till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Ett 1-årigt magisterprogram, Design och byggande i staden ska utvecklas.

Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

Aktuell forskning

Hur kan kommuner främja sitt lokala näringsliv?

Vilken roll spelar politiska initiativ och socialt kapital för nyföretagande, företags tillväxt och överlevnad?  Hans Westlund leder ett forskningsprojekt som ska ta reda på vilka åtgärder och faktorer som spelar störst roll för att utveckla företagande i olika typer av kommuner.

Hur främjar man entreprenörskap i kommuner?

Doktorsintervju

Komplexa relationer mellan affärsänglar och entreprenörer

Så kallade affärsänglar påverkar innovationsklimat och arbetstillfällen och är därför viktiga för den ekonomiska utvecklingen. Ökad kunskap om styrning, relationer och ledarskap hos den här typen av investerare skulle kunna leda till fler framgångsrika företag. Andreas Fili har studerat vilka strategier affärsänglar använder för att försöka styra sina entreprenörer.

Komplexa relationer mellan affärsänglar och entreprenörer

Bråttom att tackla utmaningarna i Stockholmsregionen

Ny rapport om Stockholmsregionens utmaningar går igenom hur bostads- och infrastrukturplanering går till och varför det inte fungerar. Vilka är de nya stockholmarna? Byggs bostäder enligt deras behov? Ett moderniserat samhällsbyggande skulle ge bättre förutsättningar att hantera framtidens utmaningar.  Björn Hasselgren är en av författarna.

Studera Arktis i sommar

Sök till kursen Miljö och samhälle i ett föränderligt Arktis. Tillsammans med studenter från University of Illinois och Stockholms univeritet kan du  läsa kursen som innhåller lektioner och seminarier på KTH campus och fältstudier i Kiruna och Tarfala.

Environment and Society in a Changing Arctic

Karin Bradley i Runda bordet, SVT

Karin Bradley, biträdande lektor i stadsplanering medverkar i första delen av Runda bordet. Karin och fyra andra experter samtalar under 1 timme om klimatet. Hur mår vår planet, hur lång tid har vi på oss att göra något?

Se programmet i SVT Play

Kalender

Snabblänkar inom skolan

Byggherredagen - Hur bygger vi det nya Sverige?

För att Sverige ska vara fortsatt attraktivt och konkurrenskraftigt ställs nya krav på den bebyggda miljön. Göran Cars, professor KTH, ger sin syn på stadsutveckling och delar med sig av sina erfarenheter. Han berättar hur man tidigt i byggprocessen involverar byggherrar och gör dem till en del av både vision och lösning. 19 mars.

Program och anmälan

Uppdrag i Gentekniknämnden

Sven-Ove Hansson, professor i filosofi, är utsedd till ersättare i Gentekniknämnden.
Gentekniknämnden

Till sidans topp