Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Kulturarv i samhällsplaneringen

Ny antologi som rör kompensationsåtgärder vid intrång i kulturmiljöer. Genom att visa på tillämpningar och behov av kompletterande föreskrifter vill man utveckla och tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen i relation till kulturarv.  

Antologin är en del av ett forskningsprojekt. Magnus Rönn, forskare vid Arkitekturskolan, är en av redaktörerna.

Beställ eller ladda ner Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Tham och Videgård Arkitekter har ritat nya Arkitekturskolan. Läs intervjun!

KTH-alumner bakom nya Arkitekturskolan

Workshop

Finance, harm and white collar crime

Fraud and other financial crimes cause economic damage up to 20 times greater than that of traditional crimes in the Western world. Who are responsible for these actions?

Welcome to an international workshop on finance, harm and white collar crime

Doktorsintervju

Vad påverkar bankkunders sparande?

Spelar kundens förtroende för bankrådgivaren någon roll för sparbeteendet? Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor? Detta undersöker Cecilia Hermansson i sin doktorsavhandling.

Med djupare insikt om människors sparbeteende

Till ABE intranät

Snabblänkar inom skolan

Amy Rader Olsson leder taxi-utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska granska branschens regleringar för att skapa ordning i den röriga taxinäringen. Amy Rader Olsson är forskare i Urbana och regionala studier.

Taxiutredning ska granska Uber

New blog on Sustainable Built Environment

Read the new blog for the KTH Centre for a Sustainable Built Environment. The blog will profile innovative research fields emerging at the university that have the potential to provide radically new approaches to the built environment. It  provides bite-sized updates on new research frontiers on a regular basis with video and interviews.

Centre for a Sustaianable Built Environment blog

Socioekologisk stadsutveckling

Ny bok som handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder hänger ihop och påverkar varandra. Författare är Moa Tunström, Ulrika Gunnarsson-Östling och Karin Bradley.

Sociologisk stadsutveckling

Till sidans topp