Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle. Hur ska städer, byggnader och infrastruktur  utformas och byggas för att ge en bra livsmiljö? Hur ska institutioner och regelsystem utvecklas för att ge  goda förutsättningar för näringslivet?

Rural crime and community safety - an international workshop

The workshop “Rural crime and community safety” is going to be composed of contributions from Sweden, United States, Brazil, United Kingdom and Australia and is open to the public, free of charge but registration is mandatory by 13th September.
18th September, 9.00 - 17.00.
 

Programme

Forskning för en ljusare framtid

16 oktober har du möjlighet att lyssna till och träffa framstående forskare inom hållbar utveckling och miljö. KTH Sustainability Research Day tar bland annat upp makroalger, smarta städer och miljöpolitik.

Program och anmälan

Forskning

Så bra blev Hammarby Sjöstad ur miljösynpunkt

 Sofie Pandis Iveroth har utvärderat Hammarby Sjöstad i relation till miljömålen som sattes för den nya stadsdelen.

Så bra blev Hammarby Sjöstad

Genusstrukturer styr stadsmiljöer

Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Det visar en avhandling av Christian Dymén.

Män styr städers utformning

Kalender

Snabblänkar inom skolan

Årets kvinna fastighetsbranschen

Tina Karrbom Gustavsson, docent i byggprojektledning, har blivit utsedd till Årets kvinna i fastighetsbranschen.

Mattias Höjer om hållbara och smarta städer

 
Lyssna på Energimyndighetens podradio där Mattis Höjer, institutionen för samhällsplanering och miljö samtalar med  Bengt Wånggren (VD, Sweden Green Building Council) på temat hållbara och smarta städer.

Energimyndighetens Podradio: Avsnitt 2 - Om Samhällsutveckling, Hållbara och Smarta Städer

Erfarenheter från gestaltning av offentliga miljöer

Maria Håkansson har skrivit rapporten Att verka tillsammans - erfarenheter från gestalning av offentliga miljöer. Här kan du ladda ner den.

Doktorsintervju

Relation mellan byggd miljö och segregation

Ann Legeby har disputerat med en avhandling som undersöker hur den fysiska miljön påverkar segregation och andra sociala dimensioner.

Läs doktorsintervju

Doktorsintervju

Ny avhandling om brandmotstånd i betong

Robert Jansson disputerade den 20 september med avhandlingen "Fire Spalling of Concrete - Theoretical and Experimental Studies".

Läs doktorsintervju