Centrum för bank och finans

Välkommen till Centrum för bank och finans - Cefin

Centrum för bank och finans (Cefin) är ett centrum för forskning, utbildning och näringslivssamverkan inom områdena bank och finans på Kungliga Tekniska Högskolan. Cefin mottar finansiering från SparbanksAkademin, Folksam, Nordea och Swedbank samt Kungliga Tekniska Högskolan. Cefin har sin hemvist vid Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och dess forskarskola.