Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta - Fallstudie Stockholms tunnelbana

Project leader: Daniel Jonsson

Participants: Bo Wijkmark, Christer Anderstig, Daniel Firth, Jonas Eliasson, Leonid Engelson, Maria Börjesson, Mattias Lundberg

Start date: 2010-01-01

End date: 9999-01-01

Description

Det riktas i dag ofta kritik mot de samhällsekonomiska kalkylerna i transportsektorn med argumentet att nyttan av stora "strukturskapande" investeringar underskattas - i synnerhet stora spårinvesteringar. Exempelvis framförs ofta att tunnelbanan i Stockholm inte skulle ha varit samhällsekonomiskt lönsam att bygga. Detta projekt syftar till att undersöka detta påstående.

Publication

Report

2012

Börjesson, M., Jonsson, R. D., Lundberg, M., (2012). Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan

Till sidans topp