Förutsättningarnas betydelse för den relativa samhällsekonomiska lönsamheten av investeringar

Project leader: Daniel Jonsson

Participants: Jonas Eliasson, Kerstin Pettersson, Leonid Engelson, Maria Börjesson, Peter Almström, Svante Berglund

Start date: 2009-12-01

End date: 9999-01-01

Description

Resultaten från en samhällsekonomisk analys av ett infrastrukturobjekt bygger på ett antal förutsättningar som befolkning, lokalisering, ekonomisk utveckling, fordonsegenskaper och bränslepriser. Förutsättningarna måste fastställas för en framtida tidpunkt vilket kan innebär en stor osäkerhet med upplösning i såväl tid som rum.
Föreliggande ansökan syftar till att undersöka hur robusta rangordningen av objekt är med avseende på antagande om framtida omvärldsförutsättningar.
Vi fokuserar på två förutsättningar. Körkostnader/fordonsegenskaper och markanvändning. Båda är relevanta framför allt för avvägning väg- spårinvesteringar, men även för avvägning mellan objekt av samma trafikslag.

Till sidans topp