Välkommen till Road2Science center

Road2Science är ett kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige som tillsammans med sina industripartners strävar att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom transportinfrastruktur.

För detta har centret tre fokusområden:

  • Utbildning för att höja den operativa kunskapen för att säkerställa att nya forskningsresultat snabbt kommer industrin tillgodo
  • Forskning som fokuserar på att tillämpa ny kunskap, verktyg eller tjänster för att förbättra kvalitén på transportinfrastrukturen
  • Nätverk mellan nationell och internationell industri, den offentliga sektorn och akademin för att förbättra tillgängligheten på expertis, resurser och kontakter.

Välkommen till Road2Science virtuella värld genom att klicka här.