Välkommen till Road2Science center

Road2Science är ett kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige som tillsammans med sina industripartners strävar att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom transportinfrastruktur.

För detta har centret tre fokusområden:

  • Utbildning för att höja den operativa kunskapen för att säkerställa att nya forskningsresultat snabbt kommer industrin tillgodo
  • Forskning som fokuserar på att tillämpa ny kunskap, verktyg eller tjänster för att förbättra kvalitén på transportinfrastrukturen
  • Nätverk mellan nationell och internationell industri, den offentliga sektorn och akademin för att förbättra tillgängligheten på expertis, resurser och kontakter.

Välkommen till Road2Science virtuella värld genom att klicka här.

Till sidans topp