Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedriver vi forskning och undervisning om teknik och teknisk förändring i ett historiskt perspektiv.

En utgångspunkt är att teknik och vetenskap utgör kulturella element som formar och förändrar livsvillkoren på jorden. Lika grundläggande är att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser.

Historiska analyser av teknik och vetenskap bidrar med andra ord till en bättre förståelse för teknikens betingelser och för samhällsutvecklingen. Det är vår övertygelse att den här typen av insikter är värdefulla, både för blivande civilingenjörer och studenter inom andra områden.

"Fjällen – ett bortglömt kulturlandskap"

Oftast talar man om de svenska fjällen som en vildmark. I själva verket är det ett kulturlandskap, fyllt av diskreta spår i områden som använts av människor mycket länge. Läs Daniel Svensson och Sverker Sörlins artikel i Campi här!

"Därför bör också humanister studera den smältande isen"

Sverker Sörlin skriver på DN Kulturdebatt om isens viktiga roll i samhället och dess historia.

Läs artikeln här

"Relationen djur – människa i ständig rörelse"

Professorn Sverker Sörlin säger att människans sätt att kategorisera djur håller på att ändras. Läs hela artikeln genom att logga in på Åbo Underrättelser

Workshop invitation - From above: on a scientifically privileged position

Royal Swedish Academy of Sciences, 12-13 January 2017

The aim of this workshop is to explore the modern history of scientific technologies, cultural practices and aesthetic conventions that produced extra-ordinary views from above.

Deadline June 10th 2016.

Read more

Undisciplined Environments

Under fyra dagar, 20-24 mars 2016, samlades omkring 500 människor, däribland akademiker, aktivister och konstnärer i Stockholm för konferensen: Undisciplined Environments, the International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE).

Läs mer om vad som hände här

Konferensens hemsida

Call for Papers - The 8th Tensions of Europe Conference

Athens, 7-10 September 2017

The 8th Tensions of Europe Conference will have as its main theme the history of borders and technology.

Find out more

1972 UN Conference

Environment, Society, and the Making of the Modern World: The history and legacy of the UN Conference on the Human Environment held in Stockholm, June 1972. International conference December 2016.

Samtal: Butiken – individ och val

Vår konsumtion ökar – Hur och varför konsumerar vi allt mer? Vad är kollaborativ konsumtion? Vilka alternativ ger oss kulturen?

Samtalsledare: Sharon Jåma

Deltagare:
Nina Wormbs, Johan Kuylenstierna, Mark Levengood & Mattias Goldmann

Kom och lyssna på Hötorgsterassen 17/8 kl 16.30-18.00

Läs mer
 

"Vem ska offras för kolet?"

Irma Allen och Anna Kaijser skriver på DN Kulturdebatt om att det inte är någon slump vilka människor vi är redo att överge för tillväxtens skull, gällande regeringens beslut om brunkolet.

Läs hela artikeln här

Call for stories - Stories of the Anthropocene Festival

27-29 October 2016: Stockholm, Sweden

We invite scholars, artists, writers, filmmakers, and activists to propose a single story that can represent or encapsulate the Anthropocene.

Read more

Johan Gärdebo utnämns till 2016 års Frankestipendiat!

Johan får priset med hänvisning till hans "arbete för aktiv studentmedverkan samt mottagande av internationella studenter, inklusive nyanlända flyktingar". Stipendiet, även kallat priset, går till en student eller doktorand som arbetat aktivt för att utveckla studiemiljön vid sitt universitet.

Environmental Themes in Popular Narratives

Call for papers to special issue of Environmental Communication. Deadline 30 May 2016.

Sverker Sörlin får Ida Bäckmans stipendium

Stipendiet syftar till att "främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda".

Kalender

Till sidans topp