Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedriver vi forskning och undervisning om teknik och teknisk förändring i ett historiskt perspektiv.

En utgångspunkt är att teknik och vetenskap utgör kulturella element som formar och förändrar livsvillkoren på jorden. Lika grundläggande är att historiska studier är centrala för förståelsen av samtida förhållanden och framtida förändringsprocesser.

Historiska analyser av teknik och vetenskap bidrar med andra ord till en bättre förståelse för teknikens betingelser och för samhällsutvecklingen. Det är vår övertygelse att den här typen av insikter är värdefulla, både för blivande civilingenjörer och studenter inom andra områden.

Call for Papers - The 8th Tensions of Europe Conference

Athens, 7-10 September 2017

The 8th Tensions of Europe Conference will have as its main theme the history of borders and technology.

Find out more

Debatt om den forskningspolitiska propositionen

Måndagen den 5/12, 16.30 på KTH

Välkomna till en debatt om den forskningspolitiska propositionen. Vad vill politiken med svensk forskning och innovation de kommande tio åren? Vad kan och vill universiteten göra? Hur står sig Sverige i en internationell jämförelse? Läs mer här!

Research productivity compatible with quality

Sverker Sörlin comments on new PLOS One article based on publications by 28 million individual researchers 1980-2013. Click here to read the article!

Podcast: Fjällens rörelsearv

Klicka här för att höra Daniel Svensson (forskare på KTH), Ewa Ljungdahl (arkeolog på Gaaltije) och Per-Eric Kuoljok (samisk fjäll- och naturaktör samt egenföretagare) prata om fjällens rörelsearv. Det vill säga, hur vi människor har rört oss i fjällen genom historien, vilka spår vi lämnat efter oss och vad det har för betydelse för landskapet och möjligheten att förenas.

Workshop invitation - From above: on a scientifically privileged position

Royal Swedish Academy of Sciences, 12-13 January 2017

The aim of this workshop is to explore the modern history of scientific technologies, cultural practices and aesthetic conventions that produced extra-ordinary views from above.

Deadline June 10th 2016.

Read more

"Fjällen – ett bortglömt kulturlandskap"

Oftast talar man om de svenska fjällen som en vildmark. I själva verket är det ett kulturlandskap, fyllt av diskreta spår i områden som använts av människor mycket länge. Läs Daniel Svensson och Sverker Sörlins artikel i Campi här!

Call for Applications - Writing with Undisciplined Discipline

A Writing Workshop with Environmental Humanities 26-27 January 2017

We invite scholars, artists and activists to participate in this two-day experimental writing workshop. Using environmental humanities (EH), we seek to undiscipline and de-institutionalise modes and means of research-writing practice through sharing techniques and tools for both playing with words and writing for the joy of it.

Deadline: December 19, 2016. Read more here! (pdf 56 kB)

”Studenterna nedprioriteras i forskningspropositionen”

Den forskningspolitiska propositionen är ambitiös, innehåller nya pengar och många goda ambitioner. Men det finns en stor och allvarlig brist som denna proposition alldeles för lättvindigt skjuter ifrån sig: studenterna. Läs Mats Benners och Sverker Sörlins Replik i DN Debatt här!

Ny teknik kan inte stoppa globala uppvärmningen

Sverker Sörlin och sex andra forskare i artikel på DN Debatt. Läs artikeln här!

Curating the Future: Museums, Communities and Climate Change

The book explores the way museums tackle the broad global issue of climate change. It explores the power of real objects and collections to stir hearts and minds, to engage communities affected by change. To read more and to buy the book, click here!

1972 UN Conference

14-16 December 2016, Stockholm, Sweden

Environment, Society, and the Making of the Modern World: The history and legacy of the UN Conference on the Human Environment held in Stockholm, June 1972. International conference December 2016. Click here to see the whole program! (pdf 567 kB)

Kalender

Till sidans topp