Välkommen till institutionen för transportvetenskap

Morgondagens transportsystem är både grönare och mer hållbart, men också säkrare och smartare.

Slussen

Ett smidigt och hållbart transportsystem är nödvändigt för ett väl fungerande samhälle. Transportproblemen blir dock allt större och mer komplexa att lösa. Befolkningen ökar och snart bor mer än hälften av alla människor på jorden i stora städer. Antalet fordon, liksom trafikvolymerna, kan komma att öka dramatiskt.

”Utmaningen är att skapa ett transportsystem som är såväl säkert som ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Här har våra studenter och forskare en viktig roll”, säger professor Lars-Göran Mattsson, prefekt vid Institutionen för transportvetenskap.

Institutionen för transportvetenskap består av tre avdelningar: Trafik och logistik, Transport- och lokaliseringsanalys samt Väg- och banteknik. Vi har en stark forskning och utbildning inom en rad områden som berör framtidens tranportsystem. Institutionen har ett nära samarbete med internationellt och nationellt ledande forskargrupper, Trafikverket och andra planeringsorgan, Statens väg- och transportforsningsinstitut VTI samt med näringslivet.

Forskningen kring transportsystem är interdisciplinär och omfattar alla transportmedel för såväl personresor som godstransporter. Vår forskning rör allt från beteenden, ekonomiska styrmedel och prognoser till värderingar och policyfrågor. Forskningen handlar också om utveckla nya material, tekniker och processer för att bygga och underhålla infrastrukturen i form av vägar och spår. Hur vi kan utnyttja informationsteknologi till att övervaka, styra och effektivisera användningen av transportsystemet har blivit ett allt viktigare forskningsområde.

En aktuell fråga som berör många olika forskningsområden är hur större energieffektivitet och minskad klimatpåverkan från transportsektorn ska uppnås – helt enkelt hur vi kan skapa ett grönare, säkrare och smartare transportsystem.

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.
Till sidans topp