Nyheter

 • Män styr städers utformning

  Publicerad 2014-06-23
  Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga exempel på de visar en avhandling från KTH.

 • 8 miljoner till forskning kring stadsutveckling

  Publicerad 2014-05-22
  KTH har tilldelats 8 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet ”Södertörnsmodellen – stadsutveckling i världsklass”. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer".

 • Att gestalta offentliga miljöer tillsammans

  Publicerad 2014-03-18
  De offentliga miljöerna i samhället där olika människor möts är viktiga bland annat för att stärka demokratin. Genom att våga nytt och tänka annorlunda, exempelvis genom att arbeta med samtidskonst, kan man få in fler värden i våra gemensamma rum. När arkitekter, arkeologer, konstnärer och stadsplanerare ska samverka kring gestaltning av offentlig miljö uppstår både möjligheter och hinder. Maria Håkansson har studerat vad som krävs för att nå lyckade samarbeten.

 • Välkommen Anna Ledin!

  Publicerad 2013-10-17
  Anna Ledin är nytillträdd professor och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

 • New KTH-initiative on Smart Sustainable Cities

  Publicerad 2013-06-13
  KTH Smart Sustainable Cities is a new KTH-wide initiative aiming to bundle resources, activities and competence at the intersection of technology, sustainability studies and urban planning.

 • Äldre missnöjda med att bo kvar hemma

  Publicerad 2013-05-27
  En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag.

 • Brott påverkar bostadspriserna

  Publicerad 2013-05-13
  Nu är det vetenskapligt bevisat. Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. KTH-forskare har studerat förhållandet och kan bland annat se att prisfallet blir högre i den norra delen av Stockholms kommun jämfört med den södra.

 • Josefin Wangel intervjuad i Dagens Nyheter

 • Risken för översvämningar i Sverige har ökat

  Publicerad 2013-03-13
  Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.

 • Så snabbt växer världens största städer

  Publicerad 2013-02-25
  Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en teknik som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

 • Nu kan Stockholmarna forma sin framtida stad

  Publicerad 2013-02-11
  Från och med nu får du och jag vara med och säga vad vi anser om den framtida trafiksituationen i Stockholm, och därmed forma hur staden ska vara byggd och planerad. Ett nytt storskalig forskningsprojekt där experter så väl som intresserade är inbjudna drar har precis dragit igång, och bygger på så kallad crowdsourcing.

 • Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

  Publicerad 2012-10-31
  Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

 • Sjöar kalkas i onödan

  Publicerad 2012-10-09
  30 procent av sjöarna i Sverige kalkberikas utan anledning. Det visar forskning som genomförts vid KTH. Då det statliga kalkningsprogrammet varje år kostar 208 miljoner handlar det alltså bokstavligen talat om en betydande del pengar rakt ner i sjön.

 • Award to Yifang Ban

  Publicerad 2012-07-02
  On June 25, the European Space Agency (ESA) and the Chinese Ministry of Science and Technology (MOST) presented an award to Prof. Yifang Ban 'in appreciation and recognition of the outstanding contribution to the success and achievements of the MOST/ESA Dragon 2 Cooperation 2008-2012' at the Dragon 2 Final Symposium and Dragon 3 Kick-Off in Beijing, China.

 • Miljonprogrammets stora miljöutmaning

  Publicerad 2012-06-28
  Mellan 1950 och 1975 uppfördes över en miljon bostäder i Sverige. De utgör det som i folkmun kallas miljonprogrammet. Nu är det hög tid att renovera en stor del av husen – ett gigantiskt projekt rent ekomiskt men också miljömässigt. KTH-forskaren Tove Malmqvist ska hjälpa bostadsföretag att styra renoveringsprojekt på ett miljömässigt hållbart sätt.

 • New Study measures Life Cycle Social Impacts

 • BIM Repository Workshop

 • Ny grundkursbok i Projektledning

  Publicerad 2012-06-05
  I dagarna har precis en ny grundkursbok i projektledning kommit ut på Libers förlag, författad av Anette Hallin, lärare och forskare på INDEK, och Tina Karrbom Gustavsson, lektor i Projektkommunikation, Institutionen för fastigheter och byggande.

 • Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

  Publicerad 2011-01-31
  Affärsmässighet i allmännyttan - vad innebär det?

 • Donation till ABE

  Överlämning donation

  Publicerad 2011-01-11
  ABE har mottagit en donation från FFU, Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling. Pengarna, 600 000 kronor, om än symboliska i sammanhanget, ska användas till att förbereda för en professur i fastighetsförvaltning , ett område som hittills haft tämligen låg prioritet, både i akademin och i branschen.

Till sidans topp