Ragnar Eythorsson och Viktor Nilssons exjobb "XYZ" (Studio 2) byggs kontinuerligt om på Arkitekturskolans innegård – ändå fram till Diploma Days i juni. Läs mer på projektets hemsida.

"KONST, TEKNIK OCH DESIGN" – NYTT DOKTORSPROGRAM MED KONSTFACK

Just nu finns fyra doktorandtjnster att söka. Läs mer här.

Principles of Social-Ecological Urbanism, KTH Arkitekturskolan

NY BOK: "PRINCIPLES OF SOCIAL-ECOLOGICAL URBANISM"

Boken är resultatet av ett nära samarbete mellan forskare på Arkitekturskolan,  Stockholm Resilience Centre och  KIT Arkitektur. Den samlar de principer kring stadsbyggande som togs fram i arbetet med projektet Albano Resilient Campus, en ny akademisk stadsdel på gränsen mellan Stockholms stadskärna och Nationalstadsparken tänkt att binda samman KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet i Frescati. Projektet visar hur stadsbebyggelse kan samspela med värdefulla ekosystem och grönområden, och ambitionen är att skapa en ny modell för hållbar stadsutveckling efter social-ekologiska principer.

Vänligen kontakta Lars Marcus professor i stadsbyggnad på Arkitekturskolan, för frågor om distribution och försäljning.

KTH i Tensta på Tensta Konsthall, bild Matilda Lindvall
Aktion Arkiv på Tensta konsthall, Foto Mattias Tydén

TVÅ GÅNGER KTH PÅ TENSTA KONSTHALL

Under våren 2014 pågår utställningen Tensta Museum: rapporter från det nya SverigeTensta Konsthall. Till utställningen har studenter från KTH i Tensta, Arkitekturskolans förberedande utbildning i arkitektur och samhällsbyggnad, bjudits in att medverka. De har utgått från foton tagna av Trafikkontoret 1966-77 och tolkat dem i nya verk. Studenterna presenterar projekten på plats den 22 och 28 januari.

I utställningen ingår även Aktion Arkiv, ett interaktivt arkiv för försvunnet material och odokumenterad kunskap om medborgarinflytande i planeringsprocessen. Projektet drivs av KTH-forskarna Helena Mattsson, Meike Schalk och Sara Brolund Carvalho.

Utställningen är öppen till och med 18 maj.

Anders Johansson, Katja Grillner, Jesús Azpeitia Seron, ny lednings-trio på KTH Arktiekturskolan

ARKITEKTURSKOLANS NYA LEDNINGSTRIO: ANDERS, KATJA OCH JESÚS

I december meddelades att det blir en trio som tar över skolans ledning efter att Erik Stenberg lämnar över sitt uppdrag som prefekt vid slutet av året. Anders Johansson blir ny prefekt och tar därmed även över det administrativa ansvaret för skolan, utöver sitt tidigare uppdrag att styra skolans akademiska riktning som prodekan. I prefektgruppen ingår från årskiftet även Katja Grillner, professor i Kritiska studier i arkitektur, som blir proprefekt med ansvar för forskning, och universitetsadjunkt Jesús Azpeitia Seron som blir proprefekt med specifikt ansvar för grundutbildningsfrågor.

Beslutet om ny prefekt har tagits av ABE-skolans dekan Stellan Lundström, efter en utredning om Arkitekturskolans ledarskap som genomförts av Björn Hårsman, professor emeritus vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation.

Studenternas önskelista

EFTER KRITIKEN AV ARBETSMILJÖN PÅ SKOLAN: "VAD HÄNDER?"

Med anledning av den kritik mot arbetsmiljön på skolan som tagits upp på debattsidan i Arkitekten och i DN initierade en grupp studenter på onsdagen den 19e december ett möte i Triangeln för att diskutera frågan sinsemellan och med delar av lärarkåren. 

Här kan du läsa ett brev från den nya prefektgruppen (Anders Johannson, Katja Grillner och Jesús Azpeitia Seron) som tar upp kritiken av arbetsmiljön, kommande omorganisation och Arkitekturskolans ställning inom KTH. Sedan början av vårterminen bjuds också alla studenter och anställda in till regelbundna öppna lunchmöten, för att föra en kontinuerlig diskussion om arbetmiljö, organisation och andra gemensamma frågor. Nästa öppna lunchmöte är inplanerat torsdagen den 10 april kl 12.15 i sal A2.

Ann Legeby

ANN LEGEBYS FORSKNING BELYSER RELATIONEN MELLAN BYGGD MILJÖ OCH SEGREGATION

Ann Legeby har disputerat med en avhandlingen "Patterns of co-presence – Spatial configuration and social segregation" som undersöker hur den fysiska miljön påverkar segregation och andra sociala dimensioner.  Läs  intervjun med henne, den senaste i ABE-skolans serie med doktorsintervjuer.

En sammanfattning av Legebys forskning finns här.

Johan Celsing, foto Johan Celsing Arkitektkontor

BÅDE HELGO- OCH SALINPRIS TILL PROFESSOR JOHAN CELSINGS ARKITEKTKONTOR

Johan Celsing Arkitektkontor har tilldelats två av Sveriges finaste arkitekturpriser. Kasper Salin-priset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter och gick i år till Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Mer om priset och byggnaden här. Årsta Kyrka tilldelas årets upplaga av Helgopriset, som delas ut av Statens Fastighetsverk för mest förtjänstfulla restaurering eller komplettering av äldre byggnadsverk. Läs mer på SFV:s sida.

Johan Celsing är konstnärlig professor på KTH Arkitekturskolan och undervisar i studio nr 7, "Idea, Decorum, Virtues".

Architectural Competitions - Histories and Practice

NY ANTOLOGI OM ARKITEKTTÄVLINGAR

"Architectural Competitions – Histories and Practice" är en nyutgiven antologi om arkitekttävlingar som ett nytt forskningsområde under utveckling. Vad kan arkitekttävlingar berätta om samhällsförändringar – tekniska, organisatoriska och sociala? Magnus Rönn är medredaktörer för boken och medverkar gör även Charlotte Svensson och Jonas E Andersson, alla tre verksamma på KTH Arkitekturskolan.

Läs mer om boken på förlagets hemsida.

"EUROPE'S 100 TOP SCHOOLS OF ARCHITECTURE AND DESIGN"

KTH Arkitekturskolan är för andra året i rad presenterad i guiden Europe's 100 top schools of architecture and design som sammanställs av det internationella arkitekturtidskriften Domus. Skolan beskrivs som tvärdisciplinär, med en nära kontakt med forskningsfärens kunskapsbas:

"The school curriculum is considered a well-rounded and varied education. The diversity of opinion at the school is its strength."

"ARKITEKTUR ÄR VÅRT SÄTT ATT LEVA I SAMHÄLLET"

"Det diskuteras ofta vilken skolans roll är. Ska vi utbilda arkitekter som är färdiga för yrkeslivet och som väl uppfyller sin roll där genom att de behärskar alla verktyg och processer de kommer att möta. Denna del är reglerad och inte alls omöjligt att utbilda i. Å andra sidan ska vi också utbilda i större och mer övergripande frågor, något vi har möjlighet till bland annat genom den tid utbildningen ger och den kunskap som finns på skolan."

Läs ett samtal om arkitekturen, professionen och samhället med KTH Arkitekturskolans nya prodekan.

ARKITEKTURAKADEMIEN – DE SVENSKA ARKITEKTSKOLORNAS SAMARBETE KRING STARKA FORSKNINGSMILJÖER OCH FORSKARUTBILDNING

Architecture in Effect

   

Architecture in the Making

Sedan 2011 ger forskningsrådet Formas medel till utveckling av två starka forskningsmiljöer, Architecture in Effect och Architecture in the Making. Arbetet är en del av ett större samarbete mellan Sveriges arkitekturskolor under namnet Arkitekturakademin.

Sök i bibliotekets katalog

CAD-labbet och Digitala Fabrikationslabbet

Öppettider Mån 09.00-17.00 Tis 09.00-17.00 Ons 09.00-17.00 Tors 09.00-17.00 Fre 09.00-17.00

Digitala Fabrikationslabbet på KTH Social

Verkstaden

Mån 09.00-16.15 Tis 09.00-16.15 Ons 09.00-16.15 Tors 09.00-16.15 Fre 09.00-15.15

Skalan – ny tidning från studenter på KTH-A

Nu byggs den nya Arkitekturskolan

KTH Arkitekturskolan rendering, image credit Tham & Videgård Arkitekter

Arkitekturskolans nya byggnad byggs just nu på KTH:s campus och är ritad av Tham & Videgård Arkitekter . Inflytt beräknas till höstterminen 2015. Läs mer från Akademiska Hus eller följ bygget på bloggen  Stockholm & Projekt.

Utskrifter & kopieringskort

Obs: köps nu i Verkstaden

Mån-tors  09.00 - 16.15
Fredag  09.00 - 15.15
(köp före kl 14 fås samma dag)

DIPLOMA DAYS Jan 2014

Läs den senaste katalogen med examensarbeten från KTH-A.

Välkommen tillbaka till KTH Arkitekturskolan!

Den gamla Arkitektexamen försvinner, tag chansen nu.