Laserskuren poster producerad i DFL (Digitala Fabrikationslabbet) annonserar Arkitekturskolans examensutställning Diploma Days, som öppnar första veckan i juni.

WELCOME TO DIPLOMA DAYS JUNE 2-5

Diploma Days is the KTH School of Architecture's end-of-year event, where the next generation of architects exhibit and present their work. More info here.

"SUPERFITTJA" – KTH ARKITEKTUR- SKOLAN PÅ BOTKYRKA KONSTHALL

Utställningen presenterar ett urval av arbeten från studenter i KTH Arkitekturskolans Studio 2, som under de senaste två terminerna har arbetat med olika projekt i och runt om Fittja.

Visas på Botkyrka Konsthall mellan 28 maj och 30 augusti. Läs mer här.

"KONST, TEKNIK OCH DESIGN" – NYTT DOKTORSPROGRAM MED KONSTFACK

Läs mer om programmet  här.

Principles of Social-Ecological Urbanism, KTH Arkitekturskolan

NY BOK: "PRINCIPLES OF SOCIAL-ECOLOGICAL URBANISM"

Boken är resultatet av ett nära samarbete mellan forskare på Arkitekturskolan,  Stockholm Resilience Centre och  KIT Arkitektur. Den samlar de principer kring stadsbyggande som togs fram i arbetet med projektet Albano Resilient Campus, en ny akademisk stadsdel på gränsen mellan Stockholms stadskärna och Nationalstadsparken tänkt att binda samman KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet i Frescati. Projektet visar hur stadsbebyggelse kan samspela med värdefulla ekosystem och grönområden, och ambitionen är att skapa en ny modell för hållbar stadsutveckling efter social-ekologiska principer.

Vänligen kontakta Lars Marcus professor i stadsbyggnad på Arkitekturskolan, för frågor om distribution och försäljning.

Anders Johansson, Katja Grillner, Jesús Azpeitia Seron, ny lednings-trio på KTH Arktiekturskolan

ARKITEKTURSKOLANS NYA LEDNINGSTRIO: ANDERS, KATJA OCH JESÚS

I december meddelades att det blir en trio som tar över skolans ledning efter att Erik Stenberg lämnar över sitt uppdrag som prefekt vid slutet av året. Anders Johansson blir ny prefekt och tar därmed även över det administrativa ansvaret för skolan, utöver sitt tidigare uppdrag att styra skolans akademiska riktning som prodekan. I prefektgruppen ingår från årskiftet även Katja Grillner, professor i Kritiska studier i arkitektur, som blir proprefekt med ansvar för forskning, och universitetsadjunkt Jesús Azpeitia Seron som blir proprefekt med specifikt ansvar för grundutbildningsfrågor.

ARKITEKTURAKADEMIEN – DE SVENSKA ARKITEKTSKOLORNAS SAMARBETE KRING STARKA FORSKNINGSMILJÖER OCH FORSKARUTBILDNING

Architecture in Effect

   

Architecture in the Making

Sedan 2011 ger forskningsrådet Formas medel till utveckling av två starka forskningsmiljöer, Architecture in Effect och Architecture in the Making. Arbetet är en del av ett större samarbete mellan Sveriges arkitekturskolor under namnet Arkitekturakademin.

Sök i bibliotekets katalog

CAD-labbet och Digitala Fabrikationslabbet

Öppettider Mån 09.00-17.00 Tis 09.00-17.00 Ons 09.00-17.00 Tors 09.00-17.00 Fre 09.00-17.00

Digitala Fabrikationslabbet på KTH Social

Verkstaden

Mån 09.00-16.15 Tis 09.00-16.15 Ons 09.00-16.15 Tors 09.00-16.15 Fre 09.00-15.15

Skalan – ny tidning från studenter på KTH-A

Nu byggs den nya Arkitekturskolan

KTH Arkitekturskolan rendering, image credit Tham & Videgård Arkitekter

Arkitekturskolans nya byggnad byggs just nu på KTH:s campus och är ritad av Tham & Videgård Arkitekter . Inflytt beräknas till höstterminen 2015. Läs mer från Akademiska Hus eller följ bygget på bloggen  Stockholm & Projekt.

Utskrifter & kopieringskort

Obs: köps nu i Verkstaden

Mån-tors  09.00 - 16.15
Fredag  09.00 - 15.15
(köp före kl 14 fås samma dag)

Examensprojekt och avhandlingar

Vill du ta del av examensprojekt från Arkitekturskolans studenter eller läsa nya avhandlingar från vår forskarutbildning? Examensarbeten och doktorsavhandlingar finns publicerade i den akademiska databasen DiVA:

Examensprojekt från KTH-A

Avhandlingar från KTH-A

Välkommen tillbaka till KTH Arkitekturskolan!

Den gamla Arkitektexamen försvinner, tag chansen nu.