Kontakt med Arkitekturskolan

Arkitekturskolan flyttar och byter adress.

Viktiga datum på grund av flytten under sommaren 2015: 12 juni sista dag studenterna finns på Östermalmsgtan, fram till den 18 juni finns viss personal kvar. Efter den 5 augusti ska det vara inflyttat i det nya huset.

Post som skickas till Östermalmsgatan 26 kommer att lagras över sommaren. För att inte få problem med eventuella leveranser i sommar, senarelägg dessa till efter 5 augusti 2015.

Nuvarande besöksadress:
Östermalmsgatan 26 (Danderydsplan), Stockholm 
T-bana: Tekniska högskolan

Postadress:
KTH Arkitekturskolan
Östermalmsgatan 26
100 44 Stockholm

Nya skolan har adress Osqars backe men med 3 olika nummer:

Besöksadress efter 5 augusti 2015
Osquars backe 5, (huvudentré)

Leveransadress från gården på plan 2
Osquars backe 7

Postadress nya skolan
KTH Arkitekturskolan
Osquars backe 9
100 44 Stockholm

Telefon till KTH:s växel:
08-790 6000

Funktionsmailadresser

Prodekanus: prodekan@arch.kth.se

Prefekt: prefekt@arch.kth.se

Grundutbildningsansvarig: gruansv@arch.kth.se

Forskarutbildningsansvarig: fuansv@arch.kth.se

Studievägledning Arkitektur: svl@arch.kth.se

Studierektor, arkitektutbildning: studierektor@arch.kth.se

International Office: international@arch.kth.se

Ekonomi: ekonomi@arch.kth.se

Beställning avhandling: avhandling@arch.kth.se

Informationsansvarig/hemsideansvarig: infomaster@arch.kth.se

Infrastruktur, IT-frågor mm: infrastruktur@arch.kth.se

Till sidans topp