Välkommen till institutionen för Fastigheter och byggande

Landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Vi utbildar och forskar om:

  • Bank och finans
  • Bygg- och fastighetsekonomi
  • Fastighetsvetenskap
  • Projektkommunikation

Våra nyckelområden innefattar:

  • Tillståndsfrågor i stadsbyggandet, markexploatering, ansvar och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, expropriation och ersättningsfrågor.
  • Bostads- och hyreslagstiftning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, marknadsanalys, prisbildning på bostäder och kommersiella fastigheter, fastigheter ur ett investeringsperspektiv och ur ett makroekonomiskt perspektiv.
  • Projektledning,  kommunikation och informationshantering i byggprocessen, projektutveckling, programskrivning, projekteringsledning, byggprojektledning, organisering, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring, projektledningsstöd, byggandets informatik och logistik.
  • Finanssektorns roll i samhällsbyggandet, gränssnittet mellan kunder och bank-, finans- och försäkringsbolag, bank- och finansföretagens affärsmodeller, hållbar finansiell infrastruktur, fastigheter och finans.

Studentexpedition

Här hittar du öppettider och information om vilka ärenden som vi hjälper till med i studentexpeditionen.

Studentexpeditionen

Kommande event

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.
Till sidans topp