Välkommen till Institutionen för Fastigheter och Byggande

Institutionen är landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Våra nyckelområden innefattar:

  • Tillståndsfrågor i stadsbyggandet, markexploatering, ansvar och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, expropriation och ersättningsfrågor.
  • Bostads- och hyreslagstiftning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, marknadsanalys, prisbildning på bostäder och kommersiella fastigheter, fastigheter ur ett investeringsperspektiv och ur ett makroekonomiskt perspektiv.
  • Projektledning och kommunikation i byggprocessen, projektutveckling, programskrivning, projekteringsledning, byggprojektledning, organisering, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring, projektledningsstöd, byggandets informatik och logistik.
  • Finanssektorns roll i samhällsbyggandet, gränssnittet mellan kunder och bank-, finans- och försäkringsbolag, bank- och finansföretagens affärsmodeller, hållbar finansiell infrastruktur, fastigheter och finans.

Kommande event

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.
Till sidans topp