Institutionen för Fastigheter och byggande

Institutionen är landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.

Institutionens nyckelområden täcker bl.a. in:

  • Tillståndsfrågor i stadsbyggandet, markexploatering, ansvar och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, expropriation och ersättningsfrågor
  • Bostads- och hyreslagstiftning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, marknadsanalys, prisbildning på bostäder och kommersiella fastigheter, fastigheter ur ett investeringsperspektiv och ur ett makroekonomiskt perspektiv
  • Projektledning och kommunikation i byggprocessen, projektutveckling, programskrivning, projekteringsledning, byggprojektledning, organisering, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring, projektledningsstöd, byggandets informatik och logistik
  • Finanssektorns roll i samhällsbyggandet, gränssnittet mellan kunder och bank-, finans- och försäkringsbolag, bank- och finansföretagens affärsmodeller, hållbar finansiell infrastruktur, fastigheter och finans

Institutionen består av fyra avdelningar:

Centrum för bank och finans (Cefin) har en nära koppling till institutionen.

Adress

Brinellvägen 1
KTH
100 44 Stockholm

Hitta hit