Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

KTH:s ambition är att bli ett ledande tekniskt universitet inom miljövetenskap och hållbar utveckling. Sedan den 1:a juli 2013 finns en ny institution för att närmare integrera forskning och utbildning inom dessa viktiga, tvärvetenskapligt områden.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik består av tre etablerade KTH-enheter: Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), Avdelningen för industriell ekologi och  Avdelningen för mark- och vattenteknik.

6th International Congress on Arsenic in the Environment (As2016)

With a global perspective, the 6th International Congress on Arsenic in the Environment will take place in the city of Stockholm, Sweden, from 19 to 23 June 2016. Known as As2016, the conference will be themed Arsenic Research and Global Sustainability, and is endorsed by the Executive Board of the International Society of Groundwater for Sustainable Development (ISGSD). 

Jochen Bundschuh (USQ, Australia)
Prosun Bhattacharya (KTH, Sweden)

Organizers Congress Series - Arsenic in the Environment
International Society of Groundwater for Sustainable Development (ISGSD) Stockholm, Sweden

  Read more...

SWIM - Small-scale Wastewater treatment system based on Innovative filter Materials

This Eureka project within the cluster ACQUEAU started 2016-01-01 and has a duration of 18 months. The project is coordinated by Bioptech AB (from 2016-01-01 Ecofiltration AB), a spin-off from KTH research with professor Gunno Renman as co-founder. The other partners are KTH, Division of Land and Water Resources Engineering and three companies in Poland (Bioptech Polska, POMInnO sp. z o.o., DOT-EKO). Members of the KTH team are Associate Pro-fessor Ann-Catrine Norrström (project leader), Tekn. Dr. Agnieszka Renman and Professor Gunno Renman. The total budget is 1.4 M€.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

AUV swimming in cultivated kelp
First experiments with an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) swimming in cultivated kelp algae. The experiment was performed as a joint experiment between KTH and Gothenburg university at the Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure, Tjärnö, Sweden.

Maksym Kunytsia and Leonel Campos from the Masters programme Sustainable Technology, Isabel Enerson, Valerija Stepanova and Hanna Brandner) from the Masters programme Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure (EESI) were the winning team of the Smart Cities Green Hackathon 2016 at Sweco.
 

Publ. 2016-02-22

Gemensam kraft för att göra Kina koldioxidneutralt.

Assoc Prof. Fredrik Gröndahl
participates in Crosstalks.

Ny metod för
att hitta dricksvatten utan arsenik

Ömpröva Förbifart Stockholm

Projektet "Bortom BNP-tillväxt -
Scenarier för hållbart samhällsbyggande”.

Varannan i Stockholm kan låta bilen stå.

Tapping the potential
of ICT in future low-energy cities

Professor Gunno Renman
has been appointed ...

Framtidens mat
står på tillväxt under ytan.

Läs artikeln i DN

Industrial Ecology's research group in Environmental Systems Analysis has won second price in ISWA Publication Award 2015 with the article “Progress and challenges to the global waste management system”

Bo Olofsson och Berit Balfors bland vinnarna av Stora Byggpriset.

Åsa Svenfelt forskare inom miljöstrategisk analys på KTH, håller ihop projektet som ska ta fram scenarier för hur en hållbar utveckling kan se ut samtidigt som tillväxten uteblir.

Assoc Prof. Fredrik Gröndahl presents his vision

Assoc Prof. Fredrik Gröndahl, Industrial Ecology, SEED, KTH, is interviewed in the latest issue of EXTRAKT (in Swedish). There, he presents his vision:
"In the near future, we willl have a small algae industry in Sweden. Along the west coast, algae farmers will grow and harvest seaweed, which will be transported to a nearby biorefinery where essential fatty acids and other valuables will be recovered from the "brown gold". Next, the left overs will be fermented into biogas. Finally, the local farmers will be picking up the digestate with their biogas-powered tractors and putting it out on the fields as fertilizers. Environmentally friendly, resource-efficient and carbon neutral."

Miriam Börjesson Rivera intervjuas i Dagens nyheter.

Så ger alger en renare
havsmiljö.

Students and Teachers of Industrial Ecology were noticed by Radio

Students from the Master's programme "Sustainable Technology" and teachers (Assoc. Prof. Fredrik Gröndahl and PhD Daniel Franzén) of Industrial Ecology at KTH were noticed by radio when they made a field study at Burgsviken on Gotland as part of a programme course. Listen to this post (in Swedish), with information about studies of algae.

Listen to... (in Swedish)

Publ. 2014-05-15

Bonde till havs
Det är snart dags for premiärskörd i Sveriges första algodling - långt ut i Kosterhavets nationalpark, hjärtat i projektet Seafarm.

Kalender-SEED

MISTRA finansierar en ny del i Seafarm-projektet

Seafarmprojektet har fått 16 miljoner kronor från MISTRA för att arbeta med storskalig odling av makroalger på svenska västkusten. Projektet är ett samarbete mellan SEAFARM partnerna Göteborgs universitet och Industriell Ekologi / SEED / ABE / KTH.

New Professor of Industrial Ecology

SEED happily announces that Björn Frostell, one of the unit of Industrial Ecology’s most appreciated teachers, supervisors and researchers, was appointed as Professor of Industrial Ecology by the Rector of KTH from April 1st, 2014.

Björn is since more than 15 years engaged with significant teaching and research at the unit of Industrial Ecology. He is one of the key drivers behind the development of the metabolic approach, which is a central part of the research perspective at the unit. Björn has over the years been involved in many research projects and undergraduate and post-graduate courses, often with specific focus on system-based approaches. Björn is an exhilarating and charismatic lecturer and supervisor, who easily captures his audience. Characteristic of Bjorn's pedagogy is also the dialogue with participants around ideas, events and notations, which helps to make Björn a good university teacher. All-in-all, Björn has earned his newfound title!

Congratulations Prof. Björn Frostell

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Makroalger för ett biobaserad samhälle... Projektpresentation av Fredrik Gröndahl, lektor vid Kungliga Tekniska högskolan, projektledare för SEAFARM.

Seafarm är ett forskningsprojekt där makroalger odlas och används för en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas tillvara. Detta helhetsgrepp, med målet att utnyttja algens fulla potential, gör Seafarm unikt. Att bedöma hållbarheten i systemet är en viktig del, där alltifrån algodlingens effekter på miljön, till nyttan i förhållande till kostnader ska bedömas.

Till sidans topp