Avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms)

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Hur kan vi mäta miljöpåverkan av produkter, tjänster och andra system?

Detta är frågor som vi på fms arbetar med. Vår målsättning är att bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Avdelningens verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling.

Bertil Masonit, ritad för fms

Konsumtionismen kan inte med konsumtion bekämpas

Om hållbara livsstilar ska etableras och normaliseras, behöver människor tilltalas som medborgare - inte som konsumenter. Det skriver Josefin Wangel i en debattartikel för tidningen Extrakt. 

Josefin Wangel, foto: Christer Gummeson

The social impact tracker

In her PhD thesis, Elisabeth Ekener Petersen shows that social life cycle assessment is a useful tool to reveal poor working conditions and other negative social impacts in the value chain of a product. 

Elisabeth Ekener Petersen

Lådcyklar kan minska bilbehovet

Miriam Börjesson Rivera intervjuas i Dagens nyheter om en fältstudie inom projektet Innovativ parkering vars mål är att skapa attraktiva boendemiljöer och nya mobilitetstjänster för dagens stadsbor.

Scenarier om en framtid utan tillväxt

Projektet "Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” får 22,8 miljoner kronor från Formas.
– Vi vill undersöka om minskad tillväxt kan leda till ett mer hållbart samhälle, säger projektledare Åsa Svenfelt från fms. 


Åsa Svenfelt

Vi vet för lite om nanomaterial

Det finns stora kunskapsluckor om nanomaterialens påverkan på hälsa och miljö. Det konstaterar KTH-forskare i en kartläggning om riskerna och användningen av materialen. Rapporten släpps idag.

Nätverk för livscykelanalys

Nätverket "Life Cycle Network" på KTH har som mål att binda samman och presentera den forskning som bedrivs inom livscykelstudier.

Miljöforskning blev världsberömd konst

Miljöforskaren Mohammad Ahmadi Achachlouei har tagit KTH-devisen ”vetenskap och konst” en bit längre än de flesta. I en forskningsposter presenterar han sina resultat i form av ett av 1900-talets mest banbrytande konstverk.

Mohammad Ahmadi Achachlouei (Foto: Marc Femenia)