Institutionen för samhällsplanering och miljö

Ämnesmässigt är Institutionen för samhällsplanering och miljö inriktad mot områdena:urbana och regionala studier, miljöstrategisk analys och geoinformatik och geodesi.

Kunskapsområdet för Institutionen för samhällsplanering och miljö innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang. Ett viktigt perspektiv i all forskning inom ämnet är att se bebyggelseutvecklingen som uttryck för sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska drivkrafter i samhället.

Samhällsbygden är komplext sammansatt och förändringar i en del får ofta såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga konsekvenser för såväl andra delar som för helheten. Förståelse för hur olika komponenter i miljön är beroende av och samspelar med varandra är en central del av institutionens kunskapsområde. Samhällsbygdens utveckling är inte naturgiven eller ödesbestämd utan snarare ett resultat av materiella förhållanden i samhället och samspelet mellan olika aktörer.  Områdets vetenskapliga verktyg hämtas från både tekniska, naturvetenskapliga, humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner.

Avdelningar på Institutionen för samhällsplanering och miljö

Avdelningen för Urbana och regionala studier

Avdelningen för Geodesi och Satellitpositionering

Avdelningen för Geoinformatik

Till sidans topp