Institutionen för samhällsplanering och miljö

Institutionen består av tre avdelningar och ämnesmässigt är inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik och geodesi. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Nyheter

Avdelningen för Urbana och regionala studier Avdelningen för Geoinformatik Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 30 Besöksadress: Drottning Kristinas väg 30 Besöksadress: Drottning Kristinas väg 30
Postadress: Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH, 100 44 Stockholm Postadress: Avdelningen för  Geoinformatik, KTH, 100 44 Stockholm Postadress: Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 7980 Telefon: 08-790 8648 Telefon: 08-790 7353
Telefax: 08-790 6761 Telefax: 08-790 8580  

Kontakt

Prefekt

Administration

Forskarutbildning

Grundutbildning

Ekonomi

Vaktmästare

Webbredaktör

Besöksadress:

Drottning Kristinas väg 30

Registratoradress:

registrator.som[at]abe.kth.se

Postadress:

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan,
Samhällsplanering och Miljö,
Drottning Kristinas väg 30,
10044 Stockholm

Till sidans topp