Skolans kansli

Dean's Office, skolans kansli, är den enhet där all skolövergripende verksamhet sköts.

Funktion Namn Telefon
Dekan (Skolchef) Stellan Lundström 08-790 7332
Prodekan Muriel Beser Hugosson 08-790 6842
Prodekan Arkitekturutbildningen Anders Johansson 08-790 6000
Administrativ chef Johanna Stellan 08-790 8665
      

Funktion Namn Telefon
Ekonomi Jeanette Ekberg  
Fakultetsförnyelse och  jämställdhet Muriel Beser Hugosson 08-790 6842
Forskarutbildning Sven Ove Hansson 08-790 9564
Grundutbildning samhällsbyggnad Joel Franklin 08-  790 83 74
Grundutbildning arkitektur Jesús Azpeitia Seron  
Kommunikation Maria Hult 08-790 9416
Infrastruktur Sten Löthagen 08-790 7389
Personal Maria Korostenski 08-790 7331
Utbildningsadministration Cecilia Månsson Blom 08-7908501
Taggad som:
Till sidans topp