Skolans kansli

Dean's Office, skolans kansli, är den enhet där all skolövergripende verksamhet sköts.

Funktion Namn Telefon
Skolchef Muriel Beser Hugosson 08-790 6842
Vice skolchef Mats Wilhelmsson  
Prodekan Arkitekturutbildningen Anders Johansson 08-790 6000
Administrativ chef Johanna Stellan 08-790 8665
     



 

Funktion Namn Telefon
Ekonomi Jeanette Ekberg  
Fakultetsförnyelse och  jämställdhet Mats Wilhelmsson  
Forskarutbildning Sven Ove Hansson 08-790 9564
Grundutbildning samhällsbyggnad Joel Franklin 08-  790 83 74
Grundutbildning arkitektur Per Franson 08- 790 85 26
Kommunikation Maria Hult 08-790 9416
Infrastruktur Anders Blomqvist  
Personal Catherine Pimenta  
Utbildningsadministration Cecilia Månsson Blom 08-7908501
Taggad som:
Till sidans topp