Skolans ledning

Skolan leds av skolchef och vice skolchef. Utöver det har grundutbildningen i Arkitektur en prodekan.


 

Till sidans topp