Skolans ledning

Skolan leds av skolchef och vice skolchef. Utöver det har grundutbildningen i Arkitektur en prodekan.


 

I skolans ledningsgrupp ingår skolans prefekter, grund- och forskningsutbildningsansvariga, administrativ chef, personalansvarig, och ekonomiansvarig. Som stöd för utveckling av verksamheten finns också en samverkansgrupp.

Dekan Stellan Lundström stellan.lundstrom@abe.kth.se 08-790 7332
Prodekan Muriel Beser Hugosson prodekan@abe.kth.se 08-790 6842
Prodekan Arkitektutbildning Anders Johansson anders.johansson@arch.kth.se 08-790 8694
Till sidans topp