Civilingenjör och arkitekt

Vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad utbildar vi civilingenjörer inom Samhällsbyggnad (S). Vi utbildar även arkitekter vid Arkitekturskolan.

Till civilingenjörsutbildningarna i Väg- och vattenbyggnad och Lantmäteri tas det inte längre in studenter då dessa program har ersatts av civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. Till och med den 30 juni 2015 är det möjligt att ta ut examen i programmen Lantmäteri och Väg-och vattenbyggnadsteknik.

Utbildningsprogram

Civilingenjör Samhällsbyggnad 300 hp

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas inom samhällsbyggnadsteknik, samhällsekonomi och juridik och därefter en betydlig fördjupning inom ett specifikt samhällsbyggnadsområde, t.ex. huskonstruktion, naturresursteknik, stads- och trafikplanering, bygg- och fastighetsekonomi etc.

Samhällsbyggnad 300 hp

Arkitektutbildning 300 hp

Den femåriga arkitektutbildningen uppfyller EU:s så kallade arkitektdirektiv, vilket innebär att examen ger rätt att utöva yrket i andra länder, på samma villkor som för landets egna arkitekter.

Arkitektur 300 hp

Till sidans topp