Fastigheter och byggande

Nytt masterprogram från och med hösten 2013. Ersätter masterprogrammet Fastighetsutveckling och finansiella tjänster.

 Programmet ges till allra största del på engelska.

Programbeskrivning

Till sidans topp