NYHETER

Ökad tillväxt och minskad segregation

KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling.

NYHETER

Masterkurs över ämnesgränser

Genom att jonglera idéer och frågeställningar vaskar studenterna fram en optimal behovs- och användarorienterad lösning under en 20 veckor lång masterkurs.

Till sidans topp