NYHETER

Gula linjen - förslag på ny tunnelbanelinje

KTH-studenten Emeric Djoko har i sitt examensarbete på masternivå undersökt de möjligheter och utmaningar som finns med en ny tunnelbanesträckning i Stockholm.

Kalender