Mind the Gap

I september hölls en öppen föreläsning av Mikael Karlsson som forskar på KTH kring varför det tar så lång tid att uppfylla miljömål.

Se föreläsningen

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

I projektet ”Mind the Gap” studerar vi 4 områden -  klimatförändringar, miljögifter, övergödning av haven och förlust av biologisk mångfald där resultaten för nationellt och globalt uppsatta miljömål i förhållande till det aktuella miljötillståndet är alarmerande låga. Bl.a. undersöker vi:

  • Vilka mekanismer som finns bakom förseningarna när det gäller att uppnå riksdagens miljömål; vad säger vetenskapen om det hittills?
  • Finns det andra delförklaringar – kan fördröjning exempelvis ha att göra med att vetenskapens bild av problem och lösningar missförstås, eller att det rent av tas fram falsk kunskap, sker medvetna misstolkningar eller påstås att forskarna inte är överens fastän de är det?
  • Går det att åtgärda dessa problem, kanske med hjälp av nya former för beslutsfattande i politiken eller på andra sätt?

Öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är öppna för alla, gratis och publiceras också på KTH:s webbplats dagen efter.

För att få inbjudningar till kommande föreläsningar, registrera din mejladress.

Till sidans topp