Megatrender i transportindustrin

Välkommen på en öppen föreläsning om framtida transporters utmaning att möta behoven av mobilitet och hållbar utveckling.

Transporter är det tredje viktigaste området när det gäller utsläpp av växthusgaser, och också ett stort problem för miljön när det gäller utsläpp av partiklar, minskad biologisk mångfald pga stora intrång i miljön. Trafiken genererar också buller. Men vi människor och samhället kommer fortsatt att ha stort behov av mobilitet och transporter. Vi vill ha färska grönsaker i affären, vi vill hälsa på våra släktingar och vänner, vi vill ha post i vår brevlåda, vi vill kunna ta oss till arbetet och hem igen och vi vill åka bort ibland på semestern. För att få detta i framtiden och samtidigt få leva i ett hållbart samhälle behöver sättet vi talar om transporter ändras till att handla om tillgänglighet: sätt att få tillgång till människor, varor och tjänster, oavsett om det handlar om att förflytta sig eller om att uppnå det på annat sätt.

Vid KTH finns ett flertal forskningsmiljöer som specialiserat sig på mobilitet och tillgänglighet från olika perspektiv. Dessa forskare jobbar med frågor som direkt kommer att påverka mänsklighetens överlevnad och de är medvetna om de utmaningar vi står inför. Dagligen söks nya vägar för att skapa möten mellan olika samhällsaktörer samt att utveckla samhällets organisation till att möta dessa krav. Deras gemensamma budskap är dock tydligt: utmaningarna med ett hållbart samhälle målar upp ett scenario för framtiden som visserligen är rejält utmanande, men också till stor del kan lösas av teknik och organisation som finns redan idag.

Samtidigt händer det mycket i transportbranschen, och nya lösningar ger nya möjligheter. Exempel är elektrifiering av fordon tex via elvägar eller utvecklingen av självkörande fordon. Uppkopplade fordon möjliggör nya tjänster och samordning.

I den här föreläsningen presenterar Anna Pernestål Brenden och Peter Georén från Integrated Transport Research Lab megatrender inom transportbranschen och diskuterar vilka konsekvenser de får på resande och transporterande. Vår föreläsning spänner över såväl tekniska lösningar som system- och beteendeförändringar.

PLATS: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus
TID: Tisdag 3 maj 2016, kl. 18.00–19.00
Registrera ditt deltagande här.

Öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är öppna för alla, gratis och publiceras också på KTH:s webbplats dagen efter.
För att få inbjudningar till kommande förläsningar, registrera din mailadress.

Till sidans topp