Mind the Gap

Välkommen till en öppen föreläsning med Mikael Karlsson som forskar på KTH kring varför det tar så lång tid att uppfylla miljömål.

Det finns ett stor gap mellan nationellt och globalt uppsatta miljömål i förhållande till det aktuella miljötillståndet. Idag finns tydlig forskning om strategier och i många fall konkreta lösningar kring ny teknik och hur hela samhällssystem kan förändras. T ex.visar det sig ofta att det skulle det vara lönsamt även på kort sikt att åtgärda många miljöproblem, så inte heller ekonomiska invändningarna duger som särskilt bra förklaring till varför överenskomna mål inte uppfylls.

I projektet ”Mind the Gap” studerar vi 4 områden -  klimatförändringar, miljögifter, övergödning av haven och förlust av biologisk mångfald där resultaten är alarmerande låga. Bl.a. undersöker vi:

  • Vilka mekanismer som finns bakom förseningarna när det gäller att uppnå riksdagens miljömål; vad säger vetenskapen om det hittills?
  • Finns det andra delförklaringar – kan fördröjning exempelvis ha att göra med att vetenskapens bild av problem och lösningar missförstås, eller att det rent av tas fram falsk kunskap, sker medvetna misstolkningar eller påstås att forskarna inte är överens fastän de är det?
  • Går det att åtgärda dessa problem, kanske med hjälp av nya former för beslutsfattande i politiken eller på andra sätt?

T ex. inom klimatområdet tar vi upp hur och varför vissa grupper påstår att människan inte påverkar Jordens klimat, trots att vetenskapen är extremt säker på att just det sker. Hur yttrar sig denna vetenskapsförnekelse och hur kan den kanske motverkas?

Vi undersöker också hur beslut fattas i inom klimatpolitiken. Hur kommer det sig t ex att välkända miljögifter får finnas i leksaker? Varför åtgärdas inte övergödningen, när forskningen är klar på vilka åtgärder som behövs? Och hur kan vissa politiker hävda att hotade djurarter inte är hotade, och därför bör får jagas.

Dessa och andra frågor kommer att lyftas fram under föreläsningen.

PLATS: F2, Lindstedtsvägen 26 KTH Campus
TID: Torsdag 29 sep 2016, kl. 18:00–19:00

Registrera din anmälan här

Öppna föreläsningar på KTH

KTH:s öppna föreläsningar presenterar spännande forskning i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna är öppna för alla, gratis och publiceras också på KTH:s webbplats dagen efter.

För att få inbjudningar till kommande föreläsningar, registrera din mejladress.

Till sidans topp