Kiruna – Historiens största stadsomvandling

Välkommen till en spännande föreläsning under ledning av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH.

Kiruna såg dagens ljus vid förra sekelskiftet och är därmed en Sveriges yngsta städer. Stadens framväxt är starkt kopplad till LKAB:s brytning av järnmalm. Kirunas tidiga framväxt kan i hög grad kopplas till Hjalmar Lundbohm, som både var LKABs förste disponent. Vid sidan av att vara en framstående industrialist hade han också ett brinnande intresse för konst, arkitektur och stadsbyggnad. Uppbygganden av Kiruna kom i hög grad att präglas av Hjalmar Lundhohms tankar att Kiruna skulle bli en ”mönsterstad”, en förebild för andra städer. I mycket kom dessa ambitioner att realisras.

År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid Kiirunavaara kommer att orsaka sprickbildningar på markytan som innebär att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen beslutade därför att den nuvarande stadskärnan skulle flyttas till säker mark 2,5 kilometer österut. Sprickbildningen går snabbt och redan 2016 måste stadshuset och ett par hundra bostäder avvecklas. Under de kommande åren fortsätter sprickbildningen i snabb takt och innebär att hela stadskärnan måste avvecklas. Totalt måste 3 000 bostäder, 400 hotellrum, ett stort antal arbetsplatser, hela stadskärnans kommersiella centrum samt sjukhus, gymnasieskola, bibliotek och ett stort antal andra offentliga institutioner avvecklas.

Nu har planeringen och byggandet av Nya Kiruna påbörjats. Baserat i ett visionsarbete med kirunabor samt dialoger med näringsidkare och byggare har en utvecklingsplan för den nya staden tagits fram. Planen har det tydligt uttalade målet att det nya Kiruna ska ha samma kvaliteter som den stad Hjalmar Lundbohm byggde. Utmaningen är att på ett obebyggt markområde under kort tid bygga en helt ny stad som kan fungera som en social och kulturell arena för möten mellan människor. Det handlar om att skapa attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser, promenadvänlighet, handel, god arkitektur och upplevelser.

Nu sätts spaden i backen. Byggandet av det nya stadshuset har just påbörjats och 2015 blir det byggstart för den nya stadens kärna; stadstorget och en traditionell handelsgata och sedan fortsätter utbyggnaden av staden i takt med att gruvans sprickbildning fortskrider.

Göran Cars är professor i samhällsplanering och miljö vid KTH. Hans professionella intresse är riktat mot stadsutveckling och samspelet mellan stadsplanering och infrastrukturutveckling. Detta intresse inkluderar frågor om förhandlingar som metod för beslutsfattande och förutsättningar att utveckla värdeskapande processer.

Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas, när den existerande måste avvecklas på grund av expansionen av Kiruna stadsgruva.

Under rubriken Öppna samtal och föreläsningar talar forskare och lärare på KTH om sin verksamhet med varandra och med andra. Ämnena är samhällsrelevanta och samtalet är öppet för var och en som är intresserad av teknik och vetenskap.

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors