Lediga tjänster på KTH

Titel Publicerad Sista ansökningsdag
Forskare – Partikel emissioner från skivbromsar – Marie Curie programmet 2014-04-07 2014-04-28
Ekonom till KTH Skolan för bioteknologi SciLifeLab 2014-04-07 2014-04-28
Postdoc stipendium i Närfältsspektroskopi 2014-04-07 2014-04-28
Sommararbetare till CSC skolan 2014-04-09 2014-04-30
Ansvarig för Student Inc., KTH:s studentinkubator 2014-04-14 2014-05-02
Doktorand i byggnadsteknik 2014-04-17 2014-05-04
Doktorand i medicinsk bildfysik 2014-04-17 2014-05-04
Professor i fastighetsförvaltning 2014-03-28 2014-05-05
KTH Skolan för Teknik och hälsa söker en redovisningsekonom 2014-04-04 2014-05-05
Avdelningsekonom till KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik ICT 2014-04-10 2014-05-05
Biträdande lektor i biomikrofluidik 2014-04-11 2014-05-05
Doktorand i Partikeltransport och aggregering 2014-04-17 2014-05-05
Doktorandtjänst i fysikalisk kemi och ytkemi 2014-04-17 2014-05-07
Doktorand i biologisk superupplösande mikroskopiavbildning 2014-04-17 2014-05-08
Doktorand i proteinteknologi inriktning biomaterial för sårvård 2014-04-17 2014-05-08
Doktorandtjänst i bioteknologi 2014-04-17 2014-05-08
Forskningsingenjör i analog rymdelektronik vid KTH 2014-03-28 2014-05-08
Doktorander i signalbehandling för kommunikation och för biomedicin 2014-04-17 2014-05-08
Doktorander i Reglerteknik 2014-04-17 2014-05-08
Avdelningsadministratör 2014-04-16 2014-05-09
Doktorand i matematik 2014-04-17 2014-05-11
Backend mjukvaruutvecklare, Scilifelab, KTH 2014-04-15 2014-05-11
Doktorand inom hållbara produktionssystem 2014-04-17 2014-05-12
En doktorand till projekt om strukturella batterier 2014-04-17 2014-05-12
Doktorand inom Uthållig Bioenergiutveckling i Indonesien 2014-04-17 2014-05-12
Doktorand till forskningsprojekt om integrerade utvecklingsmiljöer 2014-04-17 2014-05-12
Doktorand Produkt- och tjänstedesign 2014-04-17 2014-05-12
Doktorand inom Termisk Solkraft för Stirlingmotor 2014-04-17 2014-05-12
Doktorander i matematik och tillämpad och beräkningsmatematik 2014-04-17 2014-05-12
Doktorand i tillämpad matematik med inriktning numerisk analys 2014-04-22 2014-05-12
Doktorandanställning inom geofysikalisk strömningsmekanik 2014-04-17 2014-05-15
Lektorat i aeroelasticitet i turbomaskiner 2014-04-14 2014-05-15
Två doktorander – nanostrukturerade material med avancerade flödesprocesser 2014-04-17 2014-05-18
Doktorand i kärnkraftssäkerhet 2014-04-17 2014-05-18
Utbildningsadministratör till KTH 2014-04-24 2014-05-19
Doktorand inom datavetenskap: Inbyggda system, simulering och testning 2014-04-17 2014-05-20
Doktorand i nanofotonik 2014-04-17 2014-05-22
Doktorand i Tillämpad Matematik för Antenndesign 2014-04-17 2014-05-25
Doktorand i datavetenskap: skydd av personlig information och datasäkerhet 2014-04-17 2014-05-30
Lektorat i produktinnovation 2014-04-22 2014-05-30
Två postdoktor-tjänster vid Mobile Life-centret i MID-gruppen. 2014-04-24 2014-05-31
Biträdande lektor i bioinformatik och beräkningsbiologi 2014-04-14 2014-05-31
Doktorand i elektriska energisystem 2014-04-17 2014-06-01
Fyra doktorander i ämnet konst, teknik och design 2014-04-16 2014-06-02