Lediga anställningar på KTH

Titel Kategori Publicerad Sista ansökningsdag
Doktorand i kvantoptik/kvantinformation Doktorander 2014-06-15 2014-07-28
Laboratorieingenjör i human stamcell/proteinläkemedel bioprocessing Teknisk/administrativ personal 2014-06-16 2014-07-31
Utbildningsadministratör Teknisk/administrativ personal 2014-06-30 2014-08-01
Doktorandtjänst i strömningsmekanik vid Linné Flow Centre Doktorander 2014-06-15 2014-08-04
Doktorand i sekventiell 3D krets design Doktorander 2014-06-15 2014-08-04
Doktorand i högtemperaturelektronik för Venuslandare Doktorander 2014-06-15 2014-08-04
Doktorand inom cellulär immunologi Doktorander 2014-06-15 2014-08-07
Postdoktor i tillämpad matematik med inriktning numerisk analys Lärare/forskare 2014-06-24 2014-08-07
Postdoc i bildanalys Lärare/forskare 2014-06-17 2014-08-10
Informatör till KTH Teknisk/administrativ personal 2014-06-30 2014-08-10
Lektorat i organisation och ledning med inriktning mot genus Lärare/forskare 2014-06-24 2014-08-15
Doktorand i spårfordonsteknik (spårfordons dynamik) Doktorander 2014-06-15 2014-08-15
Doktorand i datalogi med inriktning mot datadidaktik Doktorander 2014-06-15 2014-08-15
HR-ansvarig till KTH Skolan för informations- och kommunikationsteknik Teknisk/administrativ personal 2014-06-30 2014-08-17
Administratör - ledningsassistent Teknisk/administrativ personal 2014-06-30 2014-08-20
Doktorand i medicinsk teknik Doktorander 2014-06-15 2014-08-20
Vikarierande projektledare för externa relationer Teknisk/administrativ personal 2014-06-19 2014-08-20
Projekt- och eventkoordinator Teknisk/administrativ personal 2014-06-26 2014-08-22
Doktorand i drift, styrning och planering av smarta elnät Doktorander 2014-06-15 2014-08-25
Doktorand inom astropartikelfysik Doktorander 2014-06-15 2014-08-31
Postdoktor i radio-frekvens/mikrovåg mikrosystemteknik, filter design Lärare/forskare 2014-07-03 2014-08-31
Biträdande lektor i beräkningsbaserad biofysik Lärare/forskare 2014-06-24 2014-09-15
Biträdande lektor i systembiologi Lärare/forskare 2014-06-25 2014-09-15
Post-doc i optiska Nätverk Lärare/forskare 2014-06-25 2014-09-30