Remissvar 2017

Inskickade remissvar från KTH under 2017

V-2016-0997 (pdf 224 kB) Remissvar    Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet    2017-01-10
V-2016-0905 (pdf 519 kB) Remissvar    Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16]    2017-01-10
V-2016-0979 (pdf 160 kB) Remissvar    Remiss av promemorian Elcertifikassystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017    2017-01-10
V-2016-0955 (pdf 1,0 MB) Remissvar    Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Stockholm    
2017-01-10
   
   
   
Till sidans topp