Remissvar 2017

Inskickade remissvar från KTH under 2017

   
V-2017-1116 (pdf 112 kB) Remissvar    Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)    2017-02-23
V-2017-0100 (pdf 270 kB) Remissvar    Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis    2017-02-21
V-2016-1125 (pdf 514 kB) Remissvar    Betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning    2017-02-15
V-2016-0984 (pdf 786 kB) Remissvar    Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning    2017-02-08
V-2016-0918 (pdf 127 kB) Remissvar    Remiss av betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet  (SOU 2016:72)
2017-01-27
V-2016-0967 (pdf 274 kB) Remissvar    Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering    2017-01-26
V-2016-1079 (pdf 80 kB) Remissvar    Remiss på förslag om metadataspecifikation för utbildning och studen för arkivändamål
2017-01-26
V-2017-0016 (pdf 173 kB) Remissvar    Ny översiktsplan för Ekerö kommun - remiss gällande samrådsförslag    2017-01-26
V-2016-0997 (pdf 224 kB) Remissvar    Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet    2017-01-10
V-2016-0905 (pdf 519 kB) Remissvar    Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16]    2017-01-10
V-2016-0979 (pdf 160 kB) Remissvar    Remiss av promemorian Elcertifikassystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017    2017-01-10
V-2016-0955 (pdf 1,0 MB) Remissvar    Inbjudan till samråd om ny översiktsplan för Stockholm    
2017-01-10
   
   
   
Till sidans topp