Definitivt beslut taget om forskningspropositionen

I onsdags förra veckan tog riksdagen beslut om forsknings- och innovationspropositionen som presenterades i höstas. Det känns bra att det nu är definitivt beslutat. Som jag tidigare har skrivit i mina veckobrev så bör propositionen vara positiv för KTH:s del.

Redan i år kommer 150 miljoner kronor till SciLifeLab som en gemensam satsning mellan KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. De nya medlen kanaliseras till KTH men det kommer att vara en styrelse för SciLifeLab som har ansvaret för verksamheten. Till SciLifeLab kommer dessutom en satsning på läkemedelsforskning som uppgår till 40 miljoner kronor under 2013.

Hur styrelsen för SciLifeLab kommer att sammansättas och vilket ansvar som den har kommer att föreskrivas i en förordning som regeringen beslutar om. I fredags fick vi förordningen för delning som det heter. Redan på tisdag den här veckan vill departementet få in eventuella synpunkter. Jag har nu en dialog med rektorskollegorna angående detta.

Styrelsen kommer med största säkerhet att bestå av nio personer: en oberoende ordförande, en ledamot vardera från KTH, KI, SU, UU, tre ledamöter från andra universitet i Sverige och en företrädare från näringslivet.

Som ett resultat av forskningspropositionen kommer också en höjning av fakultetsanslaget under 2014. För KTH:s del rör det sig om c:a 35 miljoner kronor. Under våren kommer diskussioner att föras i rektors- och ledningsgruppen om hur dessa medel ska användas på bästa sätt. Vi kommer med största sannolikhet att använda de nya medlen för speciella satsningar.

Den här veckan är det sportlov i Stockholms skolor. För min egen del åker jag till de svenska fjällen tillsammans med familjen. Skidsemestrar är nästan den bästa formen av semester. Man är ute hela dagarna för att på kvällen vara lagom slö och somna tidigt. Jag ser fram emot veckan.