Avdelningen för yt och korrosionsvetenskap

Fyrklöver

Avdelningschef

Per Claesson

Biträdande avdelningschef

Mark Rutland

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 51, 2 tr
Tunnelbana : Tekniska Högskolan
Buss: Östra station (Bus number 4, 44, 72, 73, 94, 670, 676, 699)

Postadress

Kungliga Tekniska Högskolan
Institutionen för Kemi
Yt och korroisonsvetenskap
Drottning Kristinas väg 51
100 44 STOCKHOLM

Fax

+46(0)8208284

Karta
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors