Övriga rapporter

Här finner du övriga rapporter och underlag inför CSC-skolans möten.

Översyn av skolorganisationen på KTH

KTH:s rektor beslutade i våras att göra en översyn av skolorganisationen på KTH. Han utsåg en styrgrupp under ledning av Gunnar Svedberg som till sitt förfogande hade en konsultfirma. Denna fick i uppdrag att intervjua ett 25-tal personer på KTH och att besöka fyra Europeiska universitet, varav Chalmers var ett.

Styrgruppens och konsultfirmans rapport har lämnats till Rektor och återfinns på länkarna nedan.

Nytt lärarbemanningssystem på skolan

Skolans styrelse har har utsett en arbetsgrupp för att ta fram ett system där lärarnas samtliga arbetsuppgifter ska ingå i bemanningen.
Arbetsgruppen har haft diskussioner med föreståndare och studierektorer samt genomfört en workshop. Det finns förslag till nytt bemanningssystem. Vi vill diskutera detta innan styrelsen fattar beslut i december. Arbetsgruppens rapport hittas nedan.