Hederskodex och plagiering

Även för exjobbet tillämpas CSC-skolans hederskodex och då speciellt avsnitten om att redovisa källor och att inte kopiera. Läs också KTHs text om plagiering

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors