KTH conference in Higher education

Welcome to KTH’s first educational conference, KTH Scholarship of Teaching and Learning 2015. The conference will stimulate the teachers to develop their teaching and learning by documenting and sharing their educational efforts. The conference will take place at KTH the 12 of March 2015.

NYHETER

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

NYHETER

Lärarna vill komma närmare arbetslivet

De flesta lärarna på KTH vill ha en starkare koppling mellan ingenjörsutbildningen och arbetslivet. Men för att kunna förverkliga det efterfrågar de ett tydligare uppdrag och stöd från ledningen på alla nivåer.

Lars Gerschwin på ECE skolan. Foto: Marc Femenia

NYHETER

Lars ser behovet av större frihet för KTH

Universitet är fantastiska platser, tycker forskaren Lars Geschwind. Blandningen av organisationsformer bidrar till dynamiken. För dagens universitet gäller det att hantera växande förväntningar på engagemang i samhället och samtidigt värna sin identitet och sin främsta resurs, sina dedikerade medarbetare.

Fredrik Brunes Foto: Christer Gummeson

NYHETER

Med humorn som pedagogiskt stöd

Fredrik Brunes har tagit undervisningsfilmerna på nätet ett steg till. I en spelfilm kryddad med humor lär han ut grunderna inom fastighetsvärdering. Han beskriver produktionen som den första undervisningsfilmen i sitt slag inom universitetsutbildningen.

NYHETER

Tekniklyftets slutrapport - Lyft eller platt fall?

Projektet Tekniklyftet har pågått i drygt två år och avslutas under våren 2014. Den 28 januari bjöd Tekniklyftet in medverkande skolor, Skolverket, Skolinspektionen, näringsliv, ESF-rådet och andra intressenter till KTH Biblioteket för att presentera forskningsresultat av projektet. 

Sara Nyberg och Dan Borglund, delprojektledare för NOTIS på KTH, inledde samverkansdialogen med ABB och berättade om upplägget för dialogen. Foto: Emelie Jerberyd

NYHETER

"Det är den sociala kompetensen som saknas"

Det är inte de teoretiska kunskaperna som saknas vid rekryteringen av nyexaminerade studenter från KTH utan det är den sociala kompetensen. Detta kom fram under en samverkansdialog med ABB som NOTIS-projektet ordnade på KTH.

NYHETER

Storsatsning på pedagogisk utveckling

KTH drar igång en storsatsning på pedagogisk utveckling. I januari börjar de första av omkring 20 pedagogiska utvecklare att bygga och inspirera lärarlag på sina skolor.

Maria Weurlander

NYHETER

Balanserad undervisning ger bäst resultat

Ge inte upp när studenterna visar motstånd. Vill du förbättra din undervisning måste du vara lite modig säger Maria Weurlander som doktorerat om samspelet mellan lärarnas undervisning och studenternas lärande. 

NYHETER - ARTIKELSERIE DEL 3

Gymnasiearbete med fokus på hållbara energilösningar

Det är full aktivitet i laborationssalen på Vetenskapens Hus. Eleverna, som kommer från flera olika gymnasieskolor i Stockholm, är i full färd med att tillverka egna solceller. Laborationen ingår i elevernas gymnasiearbete, som de alla valt att göra på Vetenskapens Hus.

Foto: Emelie Jerberyd

NYHETER - ARTIKELSERIE DEL 2

Teknikämnet tar plats på Vetenskapens Hus

Vad har olika material för egenskaper och vilka är bäst om man ska bygga en skyddsväst? Det fick en grupp högstadieelever från Rålambshovsskolan ta reda på under tekniklabben ”Material som skyddar” på Vetenskapens Hus.

Förskolebarn får lära sig matematik. Foto: Emelie Jerberyd

NYHETER - ARTIKELSERIE DEL 1

Ny matteaktivitet populär bland förskolorna

Vetenskapens Hus senaste tillskott, Naturlig matematik, har blivit mycket populär bland förskolorna.
– Vi har haft ett tiotal förskolegrupper här, berättar Elin Ottergren, ämnesansvarig och utvecklingsledare för matematik vid Vetenskapens Hus. 

ECE-skolans verksamhet

Förbättra dina studier

Är du ute efter att vässa dina kunskaper ännu ett snäpp eller behöver du extra hjälp för att klara dina studier?

Karriär

Vilka är dina drömmar?

Vad vill du jobba med, vad passar du för och hur vill du att ditt kommande arbetsliv ska se ut? Ta hjälp av våra duktiga coacher. 

KTH Media Production

Behöver du hjälp med att producera digitalt material till en online-kurs? I vår studio kan du få hjälp med allt från inspelning av din föreläsning mot greenscreen till produktion av forskningsreportage och 3D-animationer. Boka gärna en demonstration av studion eller bara kom förbi så tar vi en fika och pratar lite förutsättningslöst om dina idéer och behov.