Verksamhet vid KTH Karriär

En viktig del i verksamheten är att ge kurser i karriärutveckling. Kursmodulen "Aktiv karriärstart" är idag integrerad på kandidatnivå i flera civilingejörsprogram. Läs mer under Utbildning.  Vi arbetar också aktivt för stödja skolor och program med att integrera karriärutveckling utbildningsprogrammen och låta det vara ett naturligt inslag under studentens hela utbildningstid. Läs mer under Utveckling.

En annan viktig del i vår verksamhet är att bedriva öppen verksamhet för studenter, som till exempel mentorprogram, individuell coaching och workshops samt att underhålla vår karriärwebb. Läs mer om vår verksamhet för studenter på studentwebben: kth.se/student/framtid/karriar

Karriär är också med och driver ett nationellt projekt - Notis - med Stockholms universitet och Stockholms akademiska forum, Projektet syftar bl.a. till att öka arbetslivsanknytningen i högskoleutbildingarna. Mer om Notis.

Till sidans topp