Välkommen till avdelningen för Reglerteknik

Utbildning

Vi erbjuder kurser i grundläggande och avancerad reglerteknik: olinjär reglering, hybrida och inbyggda system, modellering, introduktion till Matlab och en projektkurs i reglerteknik.

Undergraduate education

Master Degree Project

Scholarships

Forskning

Forskningsprojekten inom reglertekniksgruppen har fokus på modellering, identifiering och reglering av industriella system samt tillämpningar inom kommunikation och systembiologi.