Division of History of Science, Technology and Environment

The Division of History of Science, Technology and Environment, with the KTH Environmental Humanities Laboratory, is an integrative post-disciplinary division for research, education and societal engagement.

Our point of departure is that historical studies are central for understanding contemporary conditions and future change. Science and technology are part of our culture, and shape and change environments and conditions for life on earth.

Our ambition is to build a diverse and integrated collection of historical expertise that is willing and able to address major societal challenges through: research that contributes original perspectives and new insights on the relations between science, technology, environment and society; education that reaches students of various backgrounds and broadens their knowledge and perspectives; and participation in public debates that raises new questions and challenges current ideas.

"Fjällen – ett bortglömt kulturlandskap"

Oftast talar man om de svenska fjällen som en vildmark. I själva verket är det ett kulturlandskap, fyllt av diskreta spår i områden som använts av människor mycket länge. Läs Daniel Svensson och Sverker Sörlins artikel i Campi här!

"Därför bör också humanister studera den smältande isen"

Sverker Sörlin skriver på DN Kulturdebatt om isens viktiga roll i samhället och dess historia.

Läs artikeln här

"Relationen djur – människa i ständig rörelse"

Professorn Sverker Sörlin säger att människans sätt att kategorisera djur håller på att ändras. Läs hela artikeln genom att logga in på Åbo Underrättelser

Workshop invitation - From above: on a scientifically privileged position

Royal Swedish Academy of Sciences, 12-13 January 2017

The aim of this workshop is to explore the modern history of scientific technologies, cultural practices and aesthetic conventions that produced extra-ordinary views from above.

Deadline June 10th 2016.

Read more

Undisciplined Environments

For 4 days, from the 20th to the 24th of March 2016, about 500 people among scholars, activists, and artists convened in Stockholm for Undisciplined Environments, the International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE).

Read more about the conference here

Conference website

Call for Papers - The 8th Tensions of Europe Conference

Athens, 7-10 September 2017

The 8th Tensions of Europe Conference will have as its main theme the history of borders and technology.

Find out more

1972 UN Conference

Environment, Society, and the Making of the Modern World: The history and legacy of the UN Conference on the Human Environment held in Stockholm, June 1972. International conference December 2016.

Samtal: Butiken – individ och val

Vår konsumtion ökar – Hur och varför konsumerar vi allt mer? Vad är kollaborativ konsumtion? Vilka alternativ ger oss kulturen?

Samtalsledare: Sharon Jåma

Deltagare:
Nina Wormbs, Johan Kuylenstierna, Mark Levengood & Mattias Goldmann

Kom och lyssna på Hötorgsterassen 17/8 kl 16.30-18.00

Läs mer
 

"Vem ska offras för kolet?"

Irma Allen och Anna Kaijser skriver på DN Kulturdebatt om att det inte är någon slump vilka människor vi är redo att överge för tillväxtens skull, gällande regeringens beslut om brunkolet.

Läs hela artikeln här

Call for stories - Stories of the Anthropocene Festival

27-29 October 2016: Stockholm, Sweden

We invite scholars, artists, writers, filmmakers, and activists to propose a single story that can represent or encapsulate the Anthropocene.

Read more

Johan Gärdebo is appointed 2016´s Franke Scholarship

Johan receives this prize for his active student work and welcoming international students and newly arrived refugees. The Scholarship is handed out yearly to a student or a PhD that actively works for bettering the study environment at his or her university.

Environmental Themes in Popular Narratives

Call for papers to special issue of Environmental Communication. Deadline 30 May 2016.

Sverker Sörlin receives Ida Bäckman award

The award is administered by the Swedish Academy in memory of Gustaf Frödings and Selma Lagerlöf.

Top page top