Division of History of Science, Technology and Environment

The Division of History of Science, Technology and Environment, with the KTH Environmental Humanities Laboratory, is an integrative post-disciplinary division for research, education and societal engagement.

Our point of departure is that historical studies are central for understanding contemporary conditions and future change. Science and technology are part of our culture, and shape and change environments and conditions for life on earth.

Our ambition is to build a diverse and integrated collection of historical expertise that is willing and able to address major societal challenges through: research that contributes original perspectives and new insights on the relations between science, technology, environment and society; education that reaches students of various backgrounds and broadens their knowledge and perspectives; and participation in public debates that raises new questions and challenges current ideas.

Workshop invitation - From above: on a scientifically privileged position

Royal Swedish Academy of Sciences, 12-13 January 2017

The aim of this workshop is to explore the modern history of scientific technologies, cultural practices and aesthetic conventions that produced extra-ordinary views from above.

Deadline June 10th 2016.

Read more

Call for Papers - The 8th Tensions of Europe Conference

Athens, 7-10 September 2017

The 8th Tensions of Europe Conference will have as its main theme the history of borders and technology.

Find out more

Research productivity compatible with quality

Sverker Sörlin comments on new PLOS One article based on publications by 28 million individual researchers 1980-2013. Click here to read the article!

Podcast: Fjällens rörelsearv

Klicka här för att höra Daniel Svensson (forskare på KTH), Ewa Ljungdahl (arkeolog på Gaaltije) och Per-Eric Kuoljok (samisk fjäll- och naturaktör samt egenföretagare) prata om fjällens rörelsearv. Det vill säga, hur vi människor har rört oss i fjällen genom historien, vilka spår vi lämnat efter oss och vad det har för betydelse för landskapet och möjligheten att förenas.

"Fjällen – ett bortglömt kulturlandskap"

Oftast talar man om de svenska fjällen som en vildmark. I själva verket är det ett kulturlandskap, fyllt av diskreta spår i områden som använts av människor mycket länge. Läs Daniel Svensson och Sverker Sörlins artikel i Campi här!

Rationell träning på vetenskaplig grund

Daniel Svensson har forskat om utvecklingen av rationell träning inom längdskidåkning mellan 1930-1980 inom ramen för ämnet historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. I sin avhandling visar han hur den specialiserade och professionaliserade tränarrollen var central för att lyckas översätta den vetenskapliga kunskapen till praktisk nytta i skidspår och löparpass. Läs hela intervjun här!

Integrativa kunskapsmiljöer – rapport från två seminarier

En ny rapport från Vetenskapsrådet sammanfattar innehåll och diskussioner i två workshops om integrativa kunskapsmiljöer som arrangerades vid Vetenskapsrådet våren 2016. Författarna av denna rapport, professor Anders Ekström och professor Sverker Sörlin, svarade för idé och program.  Läs mer här!

Writing with Undisciplined Discipline

A Writing Workshop with Environmental Humanities 26-27 January 2017

We have invited scholars, artists and activists to participate in this two-day experimental writing workshop. Using environmental humanities (EH), we seek to undiscipline and de-institutionalise modes and means of research-writing practice through sharing techniques and tools for both playing with words and writing for the joy of it.

  Read more here! (pdf 56 kB)

”Studenterna nedprioriteras i forskningspropositionen”

Den forskningspolitiska propositionen är ambitiös, innehåller nya pengar och många goda ambitioner. Men det finns en stor och allvarlig brist som denna proposition alldeles för lättvindigt skjuter ifrån sig: studenterna. Läs Mats Benners och Sverker Sörlins Replik i DN Debatt här!

Ny teknik kan inte stoppa globala uppvärmningen

Sverker Sörlin och sex andra forskare i artikel på DN Debatt. Läs artikeln här!

Curating the Future: Museums, Communities and Climate Change

The book explores the way museums tackle the broad global issue of climate change. It explores the power of real objects and collections to stir hearts and minds, to engage communities affected by change. To read more and to buy the book, click here!

Top page top