Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Skolan för kemivetenskap i framkant av mångfaldhetsarbete

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat. Skolan för kemivetenskap är en av de första skolorna att dra igång projektet.

– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna. Det skulle inte bara de utländska doktoranderna tjäna på. Det skulle även förbättra arbetsklimatet generellt och vara ett sätt att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling, säger Mats Jonsson, vice skolchef på Skolan för kemivetenskap.

Water - makes a living planet possible

You all know that water is essential for all life on Earth. But how big is its significance? The seemingly simple water molecule has Several characteristics That together meansthat the water is very different from most other Substances, for example high heat capacity, the solid form (ice) has lower denisity than the liquid form and the molecule is polar making it an excellent solvent.
Olle Wahlbeg Explains the water feature on Earth from two perspectives; global and local.

Prisade för solceller

Forskare vid bland annat KTH får ta emot Ingemar Croon Award för sitt arbete med kommersialisering av forskningsnära produkter för morgondagens solcellsteknik.

Calendar