Utbildningsprogram på KTH

Civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, kandidat, master eller magister? Det finns många vägar och möjligheter för dig som siktar på en examen från KTH. Vårt råd är att du ska välja utbildning efter intresse!

Vad vill du bli?

Erfarenhet visar att det man tycker är intressant blir man bra på. Du erbjuds stor valfrihet under utbildningstiden och även efter examen är möjligheten att röra sig mellan ämnesområden stor. Det viktiga är inte precis vilket program du har läst, utan att du har en examen från KTH.

Svårt att hitta rätt?

KTH Entré svarar på allmänna frågor om KTH, campus och utbildningsaktiviteter. Du kan även få hjälp med studentstöd samt IT-ärenden.

KTH Entré

Centrala studievägledningen svarar på övergripande frågor gällande studier vid KTH.

Centrala studievägledningen

Studierna på högskolenivå är indelade i tre nivåer:
1. Grundnivå – de tre första åren
2. Avancerad nivå – ett eller två år som följer på grundnivå
3. Forskarnivå – tre eller fyra år som följer på avancerad nivå

Mer om utbildnings- och examensstrukturen

Civilingenjör eller högskoleingenjör?

Det tar fem år att bli civilingenjör och tre år att bli högskoleingenjör. Civilingenjörsexamen är en examen på avancerad nivå medan högskoleingenjörsexamen är på grundnivå.

Med en grov generalisering kan man säga att skillnaden mellan en civilingenjör och en högskoleingenjör är att högskoleingenjören utvecklar och förbättrar den teknik vi redan har, medan civilingenjören arbetar med att bestämma hur tekniken ska se ut i framtiden.

Arkitektutbildning

Tycker du att det verkar spännande att designa byggnader och skapa miljöer? KTH är en av tre högskolor i Sverige som erbjuder arkitektutbildning.

Kombinerad Civilingenjör- och lärarutbildning

Varför välja? KTH erbjuder tillsammans med Stockholms universitet en gemensam utbildning. Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen kombinerad med en lärarexamen i något av ämnena Matematik-Fysik, Matematik-Kemi, Matematik-Teknik med specialisering mot Energi och miljöteknik eller Informations- och kommunikationsteknik. Bli både gymnasielärare och civilingenjör, läs Civilingenjör och lärare!

Öppen ingång

Har du svårt att välja kan du söka till Öppen ingång, ett av KTH:s civilingenjörsprogram. Antas du kan du börja läsa på KTH redan i höst - men du behöver inte välja utbildningsprogram förrän nästa vår.

Kandidat- och högskoleutbildningar

Ett antal teknologie kandidatprogram finns numera på KTH, och vi har även en utbildning som ger högskoleexamen. KTH:s treåriga kandidatprogam är komplement till de civil- och högskoleingenjörsutbildningar som traditionellt ges vid KTH. Dessa treåriga program är utvecklade för att erbjuda en annan teknisk kompetens än de färdigheter de traditionella ingenjörsutbildningarna ger. Till vissa av kandidatutbildningarna gäller också andra behörighetskrav än till ingenjörsutbildningarna. Efter examen kan du välja att gå ut i arbetslivet eller att fortsätta dina studier vid KTH eller något annat universitet.

Läs vidare på ett master- eller magisterprogram

KTH erbjuder ett flertal master- och magisterprogram varav flertalet är på engelska. För att kunna söka till ett master- eller magisterprogram krävs det att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng/120 poäng från svensk högskola, eller motsvarande utländsk examen.

Möjligheter för dig som saknar rätt behörighet

Vill du läsa till ingenjör, men har inte rätt behörighet ännu? Eller kanske var det några år sedan du läste matte, fysik och kemi, och nu skulle du vilja repetera? Då skall du läsa mer om de tekniska basutbildningarna, Tekniskt basår och Teknisk bastermin.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Top page top