Forskningsplattformar

Stora, globala utmaningar kräver multidisciplinära angreppssätt, inte bara för själva forskningen, utan även för att resultaten skall vara anpassade till de slutliga användarna.

KTH:s plattformar har skapats för att tillsammans med externa samarbetspartners och andra intressenter utveckla denna typ av forskningssamarbeten inom fem nyckelområden:

  • Energi
  • Informations- och kommunikationsteknologi
  • Material
  • Life Science Technology
  • Transport

Plattformarnas främsta roll är att fungera som katalysator för stora, multi-disciplinära forskningsinitiativ. Forskningen utförs av forskargrupper vid KTH tillsammans med externa samarbetspartners. Initiativen kan involvera fler än en plattform.

För att stödja detta har plattformarna även följande roller:

  • Att inom sina respektive områden upprätthålla en strategisk utblick med stöd av externa intressenter.
  • Att ha en rådgivande roll vad gäller framtida investeringar i forskningskompetens och infrastruktur.
  • Att skapa och upprätthålla kontakter med externa samarbetspartners och andra intressenter.

Strategiutvecklingen och dess implementering genomförs av plattformarnas koordinationsteam tillsammans med nyckelforskare från KTH. Strategiutvecklingen får även externt stöd via varje plattforms International Scientific Advisory Board, bestående av framstående vetenskapsmän från akademi och industri från olika delar av världen.

Till sidans topp