Energi

Teknikvetenskaplig forskning, utbildning och innovation står i centrum för omvandlingen av dagens energisystem. Uthållighet, säkerhet och kostnadseffektivitet är tre nyckelbegrepp för framtidens energiförsörjning. Klimat- och miljöpåverkan är starkt förknippat med energianvändning och energiproduktion. Forskare och studenter vid KTH deltar i den globala ansträngningen att utveckla ny kunskap och innovationer inom energisektorn som avvärjer hotet mot vår miljö och möjliggör en uthållig ekonomiskt utveckling för jordens befolkning.

Energiplattformens uppgift är att ge energiforskningen på KTH nya möjligheter. Samarbeten baserade på kompetens och excellens vid KTH stödjs för att skapa en sant multidisciplinär forskningsmiljö, som kan ger KTH förutsättningarna för att bli spela en avgörande roll i utvecklingen av ett nytt hållbart energisystem.

 DENNA SIDA FINNS I SIN HELHET PÅ ENGELSKA. KLICKA HÄR!

Forskning

Energiforskning pågår på många av enheterna på KTH. Den här delen av energiplattformens hemsida beskriver energiforskningen utifrån olika ämnesområden.

Energiforskning

Utbildning

KTH tillhandahåller en rad utbildningar med fokus på energi. Däribland såväl mobilitetsutbildningar inom Erasmus Mundus som civilingenjörsprogram.

Energiutbildningar

Kontaktinformation

Plattformen samlar alla forskare och studenter som vill utveckla framtidens energisystem. Vill du komma i kontakt med KTH forskare inom energiområdet så förmedlar plattformen en ingång till hela fältet.

EnergyPlatform@kth.se