Informations- och kommunikationsteknologi

Samarbete för att stärka
Sveriges mest heltäckande
forskningsmiljö inom ICT


KTH har en mycket bred och djup profil inom ICT, med världsledande forskning inom skilda ämnen som datalogi, sensorteknik, signalbehandling, kommunikationsnätverk, programvarukonstruktion, reglerteknik, distribuerade system, modellering och simulering, komponenter, mekanik, och interaktionsdesign. ICT-plattformen samlar forskare från fem av KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör vi en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, fyra civilingenjörsprogam och ett stort antal masterprogram.

AIMday Big Data 2014

ICT-plattformen skulle vilja bjuda in er att delta i AIMday Big Data 2014, som äger rum på KTH 8 december. Big Data är ett högaktuellt och mycket dynamiskt område som spänner över många discipliner och tillämpningar. AIMday Big Data 2014 ger företag och organisationer möjlighet att möta forskare och diskutera konkreta frågeställningar inom Big Data. Dagen är kostnadsfri. Läs mer om dagen på hemsidan, länk nedan.

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.