Informations- och kommunikationsteknologi

Samarbete för att stärka
Sveriges mest heltäckande
forskningsmiljö inom ICT

KTH har en mycket bred och djup profil inom ICT, med världsledande forskning inom skilda ämnen som datalogi, sensorteknik, signalbehandling, kommunikationsnätverk, programvarukonstruktion, reglerteknik, distribuerade system, modellering och simulering, komponenter, mekanik, och interaktionsdesign. ICT-plattformen samlar forskare från fem av KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör vi en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, fyra civilingenjörsprogam och ett stort antal masterprogram.

Utlysning: finansiering av tvärvetenskapliga projekt inom ICT

ICT-plattformen finansierar 10 - 15 tvärvetenskapliga projekt, 100-200 K kronor, för planering av strategisk extern finansiering. Projekten måste ha deltagare från minst två skolor på KTH.
Skicka ansökan på 1 - 2 sidor som PDF till professor C-G. Joansson, ICT Platform Dir: cgja@kth.se Deadline: 20 maj 2016.
Mer information om utlysningen (på engelska) (docx 57 kB)

Till ICT-plattformens intranät:

Publikationer

Till sidans topp