Informations- och kommunikationsteknologi

Samarbete för att stärka
Sveriges mest heltäckande
forskningsmiljö inom ICT

KTH har en mycket bred och djup profil inom ICT, med världsledande forskning inom skilda ämnen som datalogi, sensorteknik, signalbehandling, kommunikationsnätverk, programvarukonstruktion, reglerteknik, distribuerade system, modellering och simulering, komponenter, mekanik, och interaktionsdesign. ICT-plattformen samlar forskare från fem av KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör vi en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, fyra civilingenjörsprogam och ett stort antal masterprogram.

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Publikationer

Till sidans topp