Materialforskning vid KTH

Materialvetenskap har traditionellt varit ett viktigt forskningsområde på KTH med starka band till den svenska industrin. En av de allra första avdelningarna på KTH grundades för att förse gruvindustrin med kvalificerade ingenjörer . Förutom forskning och utbildning inom traditionella materialområden som metallegeringar och trä, är KTH mycket aktivt inom polymerer, elektroniska och fotoniska material , biomedicinska material , nanostrukturerade  material och magnetiska material. 

Många av de pågående forskningsprojekten syftar till att bidra till en hållbar utveckling, genom att exempelvis hitta alternativ till giftiga ämnen och så kallade kritiska grundämnen, utveckla miljövänlig vattenreningsteknik, eller utveckla material för energiteknik som termoelektricitet och solenergi .  Materialforskning vid KTH är till sin natur tvärvetenskaplig med starka band till mekanik, processteknik, design, produktutveckling och livscykelanalys.

Till materialplattformens intranät

Till sidans topp