Materialplattformen

Materialvetenskap bildar en viktig hörnsten för ett framgångsrikt miljöarbete och en hållbar utveckling.

Såväl konventionell som ny energiteknik är begränsad av materialens prestanda. Utnyttjandet av förnyelsebara material i lätta fordonskonstruktioner eller som byggnadsmaterial är begränsat av dess livslängd, brand- och fukttålighet och förmåga att reagera med andra komponenter i kompositmaterial.

Materialvetenskap är av tradition ett viktigt forskningsområde på KTH med starka band till svensk industri. Utöver den internationellt mycket konkurrenskraftiga forskningen inom traditionella material, har KTH stark forskning inom nanovetenskap och nanoteknik, som används för att studera och skräddarsy materialstrukturer.

KTH har även ett antal excellenscentra som fokuserar på nanostrukturerade material och biomaterial. Den tvärvetenskapliga forskningen inom denna plattform ska kombinera kunskap inte bara inom kemi och fiber- och polymerteknologi, bioteknik, materialfysik, mekanik och processteknik utan även inom design och produktframtagning samt miljöforskning.

Forskning

På KTH finns det många forskargrupper som håller på med material. Det kan handla om allt i från stål till plast till avancerad karaktäriskering av nya och gamla material. Vill du veta med om vad som händer inom materialforskningen på KTH följ länken.

Forskning

Utbildning

På samma sätt som materialforskningen är utspridd på många olika skolor på KTH så är även utbildningen som leder till kunskap inom de olika materialområdena. Vill du veta mer om den utbildning som är materialrelaterad följ länken.

Utbildning

KTH Materials Laboratory

Kontakt

Behöver du komma i kontakt med någon med en viss kompetens inom materialforskning eller behöver du information om materialplattformen?

materialsplatform@kth.se

 Vill du ansöka om doktorandtjänst, vänligen kontakta berörd avdelning direkt.

Till sidans topp