Analyzing Hot Mix Asphalt Performance and Damage Generation. By combining the Simple Performance Test with Computer Tomography

Tid: Ti 2012-03-27 kl 13.00

Plats: B26, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot väg- och banteknik

Licentiand: Florentina Angela Farcas

Granskare: Doc Xiaohu Lu, Forskningsgruppen, Nynas AB, Nynäshamn

Huvudhandledare: Prof Björn Birgisson

2012-03-27T13:00 2012-03-27T13:00 Analyzing Hot Mix Asphalt Performance and Damage Generation. By combining the Simple Performance Test with Computer Tomography (Byggvetenskap med inriktning mot väg- och banteknik) Analyzing Hot Mix Asphalt Performance and Damage Generation. By combining the Simple Performance Test with Computer Tomography (Byggvetenskap med inriktning mot väg- och banteknik)