KTH Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH

Detta innebär bland annat att vi

  • kvalitetssäkrar KTH:s hantering av extern forskningsfinansiering, inkl. granskning och signering av avtal med externa parter
  • ger stöd till KTH:s forskare vid ansökan om nya medel och vid genomförande av forskningsprojekt

KTH Research Office ska vidare

  • stödja strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av Forskningsplattformar, Centra, EIT-KIC:s med mera, samt
  • svara för KTH:s omvärldsbevakning inom forskningsområdet

Vid forskningssamverkan med KTH är Research Office kontaktpunkten för samverkande universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Kontakta Research Office

Anställd på KTH? Läs mer på KTH:s intranät om Research Office .

Till sidans topp