KTH Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH

Detta innebär bland annat att vi

  • kvalitetssäkrar KTH:s hantering av extern forskningsfinansiering, inkl. granskning och signering av avtal med externa parter
  • ger stöd till KTH:s forskare vid ansökan om nya medel och vid genomförande av forskningsprojekt

KTH Research Office ska vidare

  • stödja strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av Forskningsplattformar, Centra, EIT-KIC:s med mera, samt
  • svara för KTH:s omvärldsbevakning inom forskningsområdet

Vid forskningssamverkan med KTH är Research Office kontaktpunkten för samverkande universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Research office håller stängt den 29/12-2/1. Kontakta oss därför i god tid i förväg om ni behöver signering av avtal/kontrakt när det närmar sig jul och nyår.

Mer information om extern forskningsfinansiering

Läs mer om Research Office eller kontakta oss via länken till vänster.

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors