KTH Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH

Detta innebär bland annat att vi

  • kvalitetssäkrar KTH:s hantering av extern forskningsfinansiering, inkl. granskning och signering av avtal med externa parter
  • ger stöd till KTH:s forskare vid ansökan om nya medel och vid genomförande av forskningsprojekt

KTH Research Office ska vidare

  • stödja strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av Forskningsplattformar, Centra, EIT-KIC:s med mera, samt
  • svara för KTH:s omvärldsbevakning inom forskningsområdet

Vid forskningssamverkan med KTH är Research Office kontaktpunkten för samverkande universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Mer information om extern forskningsfinansiering

Läs mer om Research Office eller kontakta oss via länken till vänster.

Till sidans topp