KTH Research Office

Research Office har det sammanhållande ansvaret för den externa finansieringen av forskning vid KTH.

Research Office håller stängt den 16 juli till 7 augusti. Under denna period går det inte att få några dokument signerade.

Detta innebär bland annat att vi

  • ger stöd till KTH:s forskare vid ansökan om externa medel och vid genomförande av forskningsprojekt
  • kvalitetssäkrar KTH:s hantering av extern forskningsfinansiering, inkl. granskning och signering av avtal med externa parter

KTH Research Office ska vidare

  • stödja strategiska forskningsinitiativ vid KTH i form av Forskningsplattformar, Centra, EIT-KIC:s med mera, samt
  • svara för KTH:s omvärldsbevakning inom forskningsområdet

Vid forskningssamverkan med KTH är Research Office kontaktpunkten för samverkande universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Kontakta Research Office

Anställd på KTH? Läs mer på KTH:s intranät om Research Office .

Till sidans topp