Linnécentrum i Avancerad Optik och Fotonik

ADOPT

Ett sammanhållande center inom optik och fotonik som omfattar forskning vid såväl KTH, Stockholms universitet, och ACREO. ADOPT inriktar sin forskning mot fyra lovande teknikvetenskapliga forskningsområden: funktionella optiska material, nanofotoniska komponenter, närfältsoptik, och kvantinformation och kvantoptik.
[ Bilden: "Viking's horn for optics" av Eleonora, Oscar, Ruslan, och Mounir, från bildtävling]

Evenemang:

2016-05-26: Optopub
- Design flexibility of type-II superlattice IR detectors
- Transparent wood
- Sal 204/205, Electrum, Kista
- Mer info

2016-04-29: Disputation
- Deterministic Silicon Pillar Assemblies and their Photonic Applications
- Bikash Dev Choudhury
- Sal 208, Electrum, KTH Kista, kl 10
- Opponent Harish Bhaskaran, U. Oxford
- Mer info

2016-04-28: Disputation
- Experiments with Entangled Photons
- Muhammad Sadiq
- Sal FP41, SU AlbaNova, kl 10
- Opponent Rupert Ursin, Vienna Center for Quantum Sci. and Tech.
- Mer info

Konferenser:

19 sept: ADOPT Dagen
- AlbaNova
- Mer info

 

Till sidans topp