Indek

Institutionen för Industriell ekonomi och organisation verkar där teknik och naturvetenskap möter management och ekonomi

Enhetscheferna i fokus. Del 5 Monica Lindgren

Vi intervjuar Monica Lindgren enhetschef för Organisation och ledning

Läs mer här