Staffan Laestadius

Staffan Laestadius

Professor
Telefon: 08 790 67 46
E-post: staffan.laestadius@indek.kth.se  
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30 ,Rum: 422

Kort Biografi

Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling. Hans forskningsintressen fokuserar å ena sidan på kunskapsbildningsprocesserna bakom industriell och teknisk förändring och omvandling, å andra sidan på de hållbarhetsvillkor som skapar nödvändigheter såväl som möjligheter för fundamental industriell omvandling.

Laestadius har, vad gäller den första dimensionen, fokuserat på de dolda innovationsprocesser som är vanligt förekommande i industrier med låg formell R&D; varav många är naturresursbaserade och vilka – även om de klassificeras som lågteknologiska -    bidrar till en stor del av Sveriges höga inkomstnivåer.

Hans forskning  om dessa industrier avslöjar de tillkortakommanden som åvilar  den konventionella förståelsen av innovationsprocessen som i grunden linjär liksom den kovnetionella visdomen om den "Svenska paradoxen". Den mycket snabba entré som tillväxtekonomierna gjort inom så kallade högteknologiska industribranscher visar också på den konventionella visdomens otillräcklighet om valet av strategier för de gamla industriländertna att upprätthålla sin konkurrensförmåga i det globala kunskapssamhället.                          

Vad gäller den andra dimensionen så fokuserar Laestadius forskning på mekanismerna för industriell omvandling som relateras till ändrade ekologiska villkor. I synnerhet klimatförändringana kan ge upphov till massiv “creative” destruction. Inte minst står omvandlingen av biobaserade aktiviteter i focus i takt med att många industrier nu vänder sig mot biomassa som insatsvaror i industrin. Policyimplikationerna av dessa industriella omvandlingar står också i fokus för hans forskning.

Laestadius portfolio av vetenskapliga publiceringar inkluderar tidskrifter som European Urban and Regional Studies, Industry and Innovation, European Journal of Spatial Development,  Ekonomisk Debatt, Forskningspolitikk, Journal of Rural and Community Development, Journal of Industrial Relations, Research Policy, Technology Analysis and Strategic Management, Industrial and Corporate Change, Clean Tech Environ Policy, Journal of Transport Economics and Policy, Management of Environmental Quality, Environmental Management and Health, European Journal of Vocational Training, Technovation samt Futures. Han har också publicerat sig I bokkapitel från  by Michigan UP, Kluwer, Palgrave, Routledge och Elgar bland andra.

Den disciplinära bakgrunden för Laestadius är nationalekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap vid Umeå Universitet. Efter en period vid Luleå Techniska Universitet och ett decennium av tjänst vid regeringskansliet sökte han sig 1990 till KTH för doktorandstudier i industriell ekonomi. Han disputerade 1992 och har I huvudsak sedan dess verkat vid KTH.

                      Prof. Laestadius undervisar också vid KTH Executive School samt är senior rådgivare åt den Stockholmsbaserade think tanken Global Utmaning. Han deltar också flitigt i svenska media I frågor kring industriell omvandling.

Aktuell forskning 

Den aktuella forskningen, som till stor del utförs tillsamans med doktoranderna, inkluderar

  • Naturresursbaserade industriers omvandling
  • Papper och massaindustrins omvandling
  • Regionala innovationer och policy i en global ekonomi
  • Klimatförändringarna och den industriella omvandlingen

Aktuell undervisning

Doktorandkurser om The Economics of Climate Change - Industrial and Technical Implications; Foundations of Industrial Dynamics; The Economics of Natural Resources in a New Context samt The Epistemology of Engineering, Science and Innovation.

Ansvarig för masterseminariet på avdelningen för Industriell Dynamik;
"Key-note speaker" på alla kurser som ges av avdelningen samt huvudlärare kursen Managing New Technology and Industrial Creativity (ME2034).

Curriculum Vitae 

Till sidans topp