Välkommen till institutionen för Maskinkonstruktion

På institutionen arbetar vi med produktutveckling i dess vidaste bemärkelse – med allt ifrån arbetsorganisation, designmetoder och verktyg till teknikutveckling och fysikaliska fenomen.

Vi ger omfattande och attraktiv utbildning inom maskinkonstruktion, design och produktframtagning, integrerad produktutveckling, mekatronik, förbränningsmotorteknik och maskinelement.

Förberedelser inför framtidens CPS-utveckling

- Komplexiteten och storleken av moderna CPS-system har lett till en kraftig nedgång i produktiviteten bland CPS-designers, menar doktoranden Fredrik Asplund. Han fortsätter:

- Och i säkerhetskritiska domäner, kan kraven på säkerhet förvärra problemet ytterligare, inte bara genom att vara svåra att säkerställa, men också på grund av deras stora betydelse för samhället.

Läs mer här (observera att fullständig artikel är på engelska).

Enheter och centra

Exjobbsseminarier

Här hittar du information om tid och plats för kommande presentationer av examensarbeten.

Exjobbsseminarier masternivå

Exjobbsseminarier kandidatnivå

KTH Exjobbportal

Här annonseras förslag till exjobb, projektuppgifter, trainee-, praktik-, samt säsongs- och sommarjobb under studietiden.