Välkommen till Institutionen för maskinkonstruktion

På institutionen arbetar vi med produktutveckling i dess vidaste bemärkelse – med allt ifrån arbetsorganisation, designmetoder och verktyg till teknikutveckling och fysikaliska fenomen.

ConVENienT

COnVENient är ett FP7 projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Projektet startade i november 2012 och slutade i april 2016.

Hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

På IPU bedrivs det Vinnova                    finansierade forskningsprojektet Cirkulär Ekonomi– Verktyg för verkställande tillsammans med Industriell produktion. 

Till sidans topp