Välkommen till Materialvetenskap

Välkommen till Institutionen för Materialvetenskap (MSE). Vi ansvarar för forskning och undervisning inom ett område som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Som exempel på olika material kan nämnas aluminiumlegeringar, rostfritt stål, verktygsstål, högtemperaturmaterial, zirkoniumlegeringar, kompositmaterial, högtemperatursupraledare, magnetostriktiva material och minnesmetaller. Undervisningen omfattar grundläggande kurser i materialvetenskap men också avancerade kurser i fasomvandlingar, termodynamik, mekaniska egenskaper, keramiska material, korrosion, legeringsdesign och kurser i materialval. Institutionen är medlem av "Scientific Group Thermodata Europe" (SGTE)

New MSE research blogg: Advanced Environmental Fatigue Testing

KTH has an ambition to make its research activities more open so Madeleine Ekström and professor Stefan Jonsson have got the privilege to start a research blog for their lab to share the group's work. The blog is focused on fatigue testing in complex environments (hot and/or corrosive). On the blog you can walk through the steps in building the new lab and follow new posts with topics linked to this research field.       Advanced Environmental Fatigue Testing

Kalender MSE