Välkommen till Materialvetenskap

Välkommen till Institutionen för Materialvetenskap (MSE). Vi ansvarar för forskning och undervisning inom ett område som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Som exempel på olika material kan nämnas aluminiumlegeringar, rostfritt stål, verktygsstål, högtemperaturmaterial, zirkoniumlegeringar, kompositmaterial, högtemperatursupraledare, magnetostriktiva material och minnesmetaller. Undervisningen omfattar grundläggande kurser i materialvetenskap men också avancerade kurser i fasomvandlingar, termodynamik, mekaniska egenskaper, keramiska material, korrosion, legeringsdesign och kurser i materialval. Institutionen är medlem av "Scientific Group Thermodata Europe" (SGTE)

Nytt material ger unika högtalare

Tunna, välljudande och miljövänliga. I högtalarna som utvecklas på KTH använder forskarna ett nytt material baserat på trämassa. Det öppnar upp för nyskapande teknik inom bland annat akustiska tillämpningar. I framtiden kan materialet även komma att användas som stötdämpning för tåg och bilar. Richard Olsson och Lars Berglund, båda forskare inom kemivetenskap samt Valter Ström, forskare inom teknisk materialfysik har lett arbetet.

Läs mer

Doctoral position in ladle heat management

The Micro-Modelling and Experimental Kinetics Group at the Department of Materials Science     
and Engineering, KTH Royal Institute of Technology is seeking applicants for a four-year     
doctoral position starting in the before summer of 2014.    

Kalender MSE