Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling. KTH har delat upp det strategiska och praktiska arbetet mellan KTH-Sustainability som ansvarar för undervisning, forskning och samverkan och Hållbar Campus som är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

nyheter

KTH-professor i regeringens hållbarhetsråd

Göran Finnveden, vice rektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys vid KTH kommer att ingå i regeringens vetenskapliga råd.  Bland ledamöterna finns flera personer med anknytning till KTH. 

 Kopplingen mellan vetenskapssamhället och politiken

NYHETER

Miljö och migration hänger ihop

Hur kan varor och tjänster ha fri rörlighet i Europa, men inte en kvinna med sina två barn? Den frågan ställer sig forskare i politisk ekologi.

Rymd

Satellitbilder ger nya energisystem

I ett internationellt prestigeprojekt utvecklar KTH tillsammans med NASA och Världsbanken modeller för bättre planering av nya energisystem. Modellerna analyserar satellitbilder över geografisk information och görs med öppen källkod. Störst nytta kan de göra i tredje världen.   Läs artikel

Nyfiken på klimatforskning?

Klimatfrågan är den största nutida utmaningen. KTH:s forskare erbjuder nu journalister ingångar i och samtal om teknik, framtiden och vägen dit - något som är högaktuell inför klimattoppmötet i Paris i december 2015.

Seminarserie: KTH inför klimattoppmöte COP21

KTH Campusplan vinner internationellt hållbarhetspris

KTH har tilldelats det internationella priset International Sustainable Campus Network (ISCN) Award för sin nya hållbara campusplan. 

KTH Campusplan

Events

photo exhibition, 13 oct - 20 nov

Whole Earth? Aligning Human Systems and Natural Systems

A photo exhibition challenging today’s students and universities to play a major role in building a sustainable society. 

Date: 13 october - 20 nov
Place: KTH Entré
Opening hours: 8:00 - 16:30

Find out more and participate in the Whole Earth university challenge.

Register now!

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, October 22nd 2015

Date: 22 October 2015, 12.30 – 17.00, followed by a mingle 17.00-19.00
Venue/Place: Södertörn University, Alfred Nobels Allé 7, hall MB505, Flemingsberg
 

For more information and registration
 

Kalender

Anmäl kalenderaktivitet via formulär

21 oktober

KTH-Sustainability Research Day 2015

Framstående forskare från KTH möter aktörer från näringsliv, politik och industri för att diskuterar hur det hållbara samhället kan realiseras. 

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning)
Moderator: Hanna Zetterberg

Registrera dig här

KTH inför COP21, 23 okt, 5 nov

Nyfiken på klimatforskning?

Klimatfrågan är den största nutida utmaningen. KTH:s forskare erbjuder nu journalister ingångar i och samtal om teknik, framtiden och vägen dit - något som är högaktuell inför klimattoppmötet i Paris i december 2015.

Seminarserie: KTH inför klimattoppmöte COP21

Seminar 17 November

Thinking Ahead with SEI and KTH

Part Five: Circular economy in practice – from vision to business opportunity

Speakers: Anders Wijkman, SEI och Romklubben, Sofie Ritzén, KTH och Kalle Sarimaa, VD Ekokem

Time:  November 17, 9:00-10:30
(Coffee and sandwich served from 8:30)
Place: KTH, OpenLab, Valhallavägen 79 

More information and registration here

4th Stockholm Archipelago Lecture

The environmental humanities and global change research: Building new relationships for a new Anthropo(s)cene

The Stockholm Archipelago Lecture series is part of the public activities of the KTH Environmental Humanities Laboratory.

The environmental humanities and global change research: Building new relationships for a new Anthropo(s)cene

Time: Mon 2015-11-02 15.00 - 17.00
Lecturer: Noel Castree
Location: D3, Lindstedtsvägen 5 (3rd floor), Main building, KTH Campus

Till sidans topp