Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

”Miljöfrågan måste vara genomgripande”

Miljöfrågan måste genomsyra hela samhället, hela vägen, hela tiden. Miljöpolitiken, som den sett ut hittills med punktinsatser räcker inte konstaterar professor Sverker Sörlin, som var en av talarna på KTH- Sustainability Research Day.

Läs mer här...

NYHETER

KTH och Scania startar gemensamt forskningscentrum

KTH och Scania inleder ett samarbete om ett nytt forskningscentrum för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab.

Events

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, October 24th

Climate Change and Health – a systems perspectiv.

The Stockholm PhD Student dialogue on sustianability gathers PhD-students from the Stockholm region to discuss sustainable development as a means to increase and strengthen research collaboration across disciplinary and institutional boundaries. Read more and register here.

SEI and KTH Collaboration Day

Date: November 11th 14.00 – 17.00 (mingle to 18.30)
Place: KTH, Brinellvägen 8 (old Red Cross hospital) (Google Maps)
Language: English

More information and registration here

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Närmare 300 personer deltog i årets KTH-Sustainability Research Day. Några av KTH:s framstående forskare berättade om innovativa projekt och dagen gav ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.

  Mer information och program här.
 

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors