Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Smart experimenthus för studenter

Per Lundqvist är med och utvecklar ett unikt studentbostadshus med smarta och energieffektiva lösningar. Läs mer här

Marie Vahter blir hedersdoktor

Marie Vahter, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har under sin forskargärning arbetat brett inom problemområdet metaller och människors hälsa. För flertalet metaller gäller att de är essentiella och behövs i en mängd som ligger inom det så kallade ”livsfönstret”. För andra metaller är det fortfarande oklart, med den kunskap som vi har i dag, om de är nödvändiga för människans metabolism. Medan forskare på KTH har studerat metallers geokemi i olika miljöer, och däribland arsenik, utgör Marie Vahters arbeten kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa. Kombinationen av dessa är ytterst fruktbar för att förstå hur metaller uppför sig i naturen och hur människor kommer att exponeras.

Marie Vahter är en mycket produktiv och internationellt etablerad forskare som har gjort stora insatser rörande kopplingen mellan exponering och metallers inverkan på människors hälsa på global nivå. Detta har bland annat bidragit till i en sänkning av gränsvärden för arsenik i dricksvatten för flertalet länder i världen.

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

Events

Seminar

Just sustainability

Please join us for Professor Robert Bullard's distinguished lecture on environmental justice and the challenge of just sustainability. Professor Bullard's lecture will mark the beginning of the new ISSC project on Just Sustainability led by KTH Environmental Humanities Laboratory. More information here.

Tid: To 2014-11-27 kl 16.30 - 18.45
Föreläsare: Robert Bullard
Plats: Teknikringen 74D

Sustainability Glögg for PhD-students, December 15

KTH-Sustainability welcomes PhD-students to enjoy a traditional glöggfika with other students working with sustainable development.

Time: December 15, kl.16
Place: Brinellvägen 8

Register here!

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Närmare 300 personer deltog i årets KTH-Sustainability Research Day. Några av KTH:s framstående forskare berättade om innovativa projekt och dagen gav ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.

  Mer information och program här.
 

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors