Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

 

Senaste nytt

NYHETER

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering

Forskningsresultat från KTH visar att man i den nya stadsdelen  lyckades lyfta integreringen av miljöarbetet till en ny nivå men man kunde nått längre.

NYHETER

De vill visa att förändring är möjlig

Plattformen Stormvarning arbetar för att lyfta, bredda och nyansera klimatfrågan.

Events

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Träffa några av KTH:s framstående forskare som leder innovativa projekt för en ljusare framtid! Dagen ger dig också ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.Tid: 16 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel.

Begränsat antal platser. Mer information och anmälan här.
 

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, October 24th

Climate Change and Health – a systems perspectiv.

The Stockholm PhD Student dialogue on sustianability gathers PhD-students from the Stockholm region to discuss sustainable development as a means to increase and strengthen research collaboration across disciplinary and institutional boundaries. Read more and register here.

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors