Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Vårt hållbara samhälle

Forskningsgenombrott inom miljö- och energiteknik, nya material, transporter och samhällsbyggande som kommer vara avgörande för visionen om ett hållbart samhälle.

Minister fick inblick i hållbar produktion

Framtidens hållbara produktionsteknik stod på agendan när ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, besökte KTH i Södertälje.

Läs mer här...

The future of the economy is circular

Continued economic growth requires an alarming  amount of raw material and energy. But what if there was a way to rein in production, without slowing down the economy?

Events

Sustainability Glögg for PhD-students, December 15

KTH-Sustainability welcomes PhD-students to enjoy a traditional glöggfika with other students working with sustainable development.

Time: December 15, kl.16
Place: Brinellvägen 8

Register here!

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Närmare 300 personer deltog i årets KTH-Sustainability Research Day. Några av KTH:s framstående forskare berättade om innovativa projekt och dagen gav ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.

  Mer information och program här.
 

Studiebesök och seminarium

IVL:s och KTH:s forskning om hållbar utveckling blir till verklighet

Kom och lyssna till inspirerande exempel på hur forskning blir till verklighet och hur forskning av hög vetenskaplig kvalitet kan bli nyttigare för näringslivet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Datum: 2015-02-19

Plats: Hammarby Sjöstadsverk (begränsat antal platser på förmiddagens studiebesök) och KTH.

Mer information och anmälan: Klicka här

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.
studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors