Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Framsteg för vätgasteknik med nytt material

Om det fanns ett billigt, stabilt och effektivt sätt att separera väte från syre i vatten så skulle vätgas ha en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Forskare på KTH kan nu rapportera att de tagit ett viktigt steg i den riktningen.

Läs mer om upptäcken 

Här är artikeln i Nature.

INNOVATION & FORSKNINGSRÖN

Kalla kassen

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet. Mer om IFoodbag

KTH-forskare på kulturfestival

Under Stockholms Kulturfestival arrangerar Stockholms stad samtal om hållbarhet. Det är sammanlagt 20 paneldeltagare från vetenskap, näringsliv, kultur och civilsamhälle som filosoferar kring livsstilar, värderingar, visioner och förändring. Fyra av KTH:s forskare deltar.

> Så här ser programmet ut där KTH-forskarna deltar 

Ny rapport

”Klimatpolitik under osäkerhet – kostnad och nytta, bevis och beslut” av Eva Alfredsson och Mikael Karlsson. Vilka förutsättningar finns för att fatta genomtänkta politiska beslut?

Läs rapporten här 

Läs mer i DN debatt

Miljöredovisning 2013-2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Events

EVENT

KTH Campus Fair and Bike Event, 26 August

Come by and meet KTH Sustainability Office and Akademiska Hus on August 26. Pick up a bike map and safety guide and the chance participate to win an upcycled bike. More information

Seminarium

Social hållbarhet, 21 sept

Välkommen till seminarium om social hållbarhet med presentationer kring sociala hållbarhetsbedömningar, social livscykelanalys och de globala hållbarhetsmålen.

 När: 21 september kl 11.30-13.00, vegetarisk lunch och dryck serveras till anmälda
Var: Dome of Visions, Valhallavägen 79, KTH

Mer information och anmälan

Kalender

Early bird registration

KTH Sustainability Research Day, 18 october

Anmäl dig redan nu

Programmet kommer i augusti

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.

se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp