Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Utlysning

MHU på Tvärs!

Nu kan du söka medel från KTH-Sustainability för att öka de tvärvetenskapliga kopplingarna inom miljö och hållbar utveckling på KTH. Sista ansökningsdag är 28 april 2015.

Rektors veckobrev

Det finns stort stöd för att KTH ska ha en ledande roll inom hållbar utveckling.Peter Gudmundson skriver om en fortsatt satsning på hållbar utveckling.

Läs mer

Recruiting

New Assistant Professor positions

We are recruiting Assistant Professors for 13 new positions to give more young scientists an opportunity to develop their competence in research and teaching. New Assistant Professors will receive a four-year starting grant, and more permanent base funding if they qualify as Associate Professors.

 Assistant Professor in Sustainable urban development Assistant professor in Process Engineering with focus on recycling of resources from waste

Assistant Professor in Resource efficient business models for recycling of materials

Assistant Professor in Product Design and Manufacturing for Circular Industrial Systems

NYHETER

Giftigt avfall blir energi

KTH-forskaren Carina Lagergren leder ett projekt där de hittat ett sätt att göra sig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras.

Ny metod mäter köpvanors miljöpåverkan

Hur mycket utsläpp och markanvändning genererar vårt köpsug efter utländska varor? Med hjälp av en ny metod som mäter konsumtionens miljöpåverkan kan frågan bli möjlig att besvara inom ett par år.

– Metoden ska kunna användas för att följa upp den svenska konsumtionens miljöpåverkan över tid, säger Viveka Palm.

Nyheter

Billigare batterier ger elbilen bättre konkurrenskraft

Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

Nyheter

Billigare batterier ger elbilen bättre konkurrenskraft

Ett samarbete mellan forskare på KTH och Stockholm Environment Institute (SEI) visar att elbilar kan komma att konkurrera ekonomiskt med bensindrivna fordon tidigare än vad experter hittills trott. Kostnaden för elbilsbatterier har nämligen sjunkit betydligt snabbare under det senaste årtiondet än vad analytiker förutspått.

NYHETER

"Vi hoppas hitta argument för eller emot kvotering"

Nu startar ett forskningsprojekt där KTH-forskare ska ta reda på om andelen män och kvinnor i bolagstyrelser spelar någon roll för beslut som rör klimatutsläpp.

NYHETER

Elektriska vägar är snart en realitet

KTH-forskarna Nicole Kringos och Feng Chen studerar vad som händer när man fyller gator och vägar med ström.

Events

Seminar Series: Thinking Ahead with SEI and KTH

Part Four: Building Sustainable Futures with Urban Planning and Local Governance

Time: April 17, 9:00-10:30
(Coffee and sandwich served from 8:30)
Place: SEI, Stockholm Environment Institute, Linnégatan 87D

More information and registration here

Conference: MAY 12

KTH-Sustainability Education Day, May 12

KTH-Sustainability will host an afternoon focusing on the integration of environment and sustainable development in education. Please join us to discuss innovative ways to integrate sustainability into a wide range of course modules, programs and doctoral studies.

Keynote speakers: Christina Lindbäck, Senior Vice President Sustainability, NCC and Christian Baresel, IVL

More information and registration here

Jämställdhetsveckan

23-27 mars anordnar Malvina, KTH:s kvinnliga nätverk, aktiviteter för att förstärka jämställdheten.

Workshop: April 27-30

Open workshop “LABATON”: What is a car, a truck, a bus in 2025?

The future challenges of the automotive industry heads for many: Electric and autonomous drive-by-wire, longer mileage per vehicle, less of selling vehicle hardware and more of providing a service, light weight composites, low volume production or 3D-print, seamless relationship with infrastructures and urban Big Data.

When: April 27-30.  Choose preferred am/pm or all 4 days. See pdf poster invitation and agenda details.
More information here:
Registration: Eva Geijer Lilliehöök evalill@kth.se

Öppet seminarium: April 21

Efter jobbet - tar datorerna över arbetet?

En av framtidens utmaningar är den arbetsmarknad vi får när datorer kan göra alltfler arbetsuppgifter. Det är svårt att finna något mänskligt arbete som inte kan ersättas av maskiner på sikt. Vad blir då följden: Skapas nya arbeten eller skapas arbetslöshet?

Mer information och registrering

Kalender

Till sidans topp