Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Rektors veckobrev

Det finns stort stöd för att KTH ska ha en ledande roll inom hållbar utveckling.Peter Gudmundson skriver om en fortsatt satsning på hållbar utveckling.

Läs mer

NYHETER

Smarta elnät i stadsmiljö

KTH-forskaren Anders Nilsson ska i ett fyra år långt forskningsprojekt studera hur de boende använder den nya tekniken i smarta lägenheter i praktiken.

Forskare för framtiden

Genom en gedigen rekryteringssatsning ska KTH stärka sin forskning på den globala arenan.

NYHETER

Automatisering av jobben

KTH-professorn Gunnar Karlsson bjuder  in till ett seminarium om hur Sverige ska kunna tackla de problem framtidens arbetsmarknad står inför.

NYHETER

Naturvårdsverket ger KTH maxpoäng

KTH:s miljöarbete får för första gången full pott i Naturvårdsverkets ranking. KTH toppar därmed årets lista över myndigheters miljöledningsarbete.

NYHETER

Ledig kapacitet i storstadstrafiken

Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm visar en rapport som forskare på KTH tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

 Events

KTH Energy Platform Series: May 7

Development of a sustainable energy system – tasks and challenges for law and legal research

Date: 7 May
Time: 12.00 - 13.00 (lunch sandwich is included)
Place: Sydöstra Galleriet, KTH Library, Osquars backe 31

Speaker: 
Prof. Gabriel Michanek, Department of Law, Uppsala University

Info and registration here

Conference: MAY 12

KTH-Sustainability Education Day, May 12

KTH-Sustainability will host an afternoon focusing on the integration of environment and sustainable development in education. Please join us to discuss innovative ways to integrate sustainability into a wide range of course modules, programs and doctoral studies.

Keynote speakers: Christina Lindbäck, Senior Vice President Sustainability, NCC and Christian Baresel, IVL

More information and registration here

SAVE THE DATE!

Open Discussion: KTH’s Environmental Objectives

Welcome to an open discussion about KTH’s environmental objectives will be held.  The process for establishing new overall environmental objectives for KTH will begin this spring. These objectives will guide our environmental work over a five year period, 2016-2021. 

Time: June 3, 9:00-11:00
Place: Brinellvägen 8, matsalen pl.4

More information and registration here

Kalender

Till sidans topp