Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Almedalen 2015

KTH:s experter inom miljö och hållbar utveckling medverkar vid ett stort antal arrangemang under politikerveckan, den 28 juni till 5 juli i Almedalen.För att hjälpa dig skaffa en överblick och planera din tid i Visby tipsar vi om evangemang. 

Tips på evangemang

NYHETER

Bilismen gynnar inte längre tillväxten

I framtidens stad är bilen passé och du vill kunna gå till jobbet i stället för att sitta i bilköer.

NYHETER

Automatisering av jobben

KTH-professorn Gunnar Karlsson bjuder  in till ett seminarium om hur Sverige ska kunna tackla de problem framtidens arbetsmarknad står inför.

NYHETER

Smarta kläder mäter arbetsmiljön

KTH-forskare jobbar med att minska riskerna för arbetsskador och sjukskrivningar, genom kläder som kan utvärdera din arbetsmiljö.

Events

Öppen diskussion

KTH:s miljömål 2015-2020

Tid:3 juni, 9:00-11: 00 ( smörgås och kaffe serveras från 8:30)
Plats: Brinellvägen 8, Matsalen pl.4

KTH:s Miljögrupp välkomnar dig till en öppen diskussion om KTH:s miljömål. Processen för att etablera nya övergripande miljömål för KTH börja nu. De nya målen kommer att vägleda vårt miljöarbete under en femårsperiod, från 2016 till 2020.

OBS! Begränsade antal platser, registrera nu!

Mer information och registrering här

Save the date

KTH-Sustainability Research Day, 21 oktober 2015

KTH-Sustainability Research Day den 21 oktober är en dag där KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras. I år ställa vi frågan "Vad behöver samhället av KTH:s forskning " i den meningen att samhället står inför stora utmaningar och vi behöver kanske tydligare förstå i vilken mån och på vilket sätt som forskningen kan bidra till hållbara lösningar.

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning)
Moderator: Hanna Zetterberg

Registrerar dig här

Kalender

Till sidans topp