Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har delat upp det strategiska och praktiska arbetet mellan KTH-Sustainability som ansvarar för undervisning, forskning och samverkan och Hållbar Campus som är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Miljöredovisning 2013-2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

NYHETER

Ökad tillväxt och minskad segregation

KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling.

Ny rapport

I dag släpptes rapporten”Klimatpolitik under osäkerhet – kostnad och nytta, bevis och beslut” av Eva Alfredsson och Mikael Karlsson. Miljöforskarna har granskat de klimatekonomiska modeller som dominerar, vilka förtjänster och brister de har när det gäller att bedöma kostnader och nyttor med ökade utsläpp och klimatåtgärder. Vilka förutsättningar finns för att fatta genomtänkta politiska beslut?

Läs rapporten här 

Läs mer i DN debatt

NYHETER

Skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi

Det första steget i en stor svensk satsning på skogen och dess möjligheter sker genom ForMAX, ett samarbete mellan industri och akademi.

Events

Early bird registration

KTH Sustainability Research Day, 18 october

Anmäl dig redan nu

Programmet kommer i augusti

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.

se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp