Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

”Miljöfrågan måste vara genomgripande”

Miljöfrågan måste genomsyra hela samhället, hela vägen, hela tiden. Miljöpolitiken, som den sett ut hittills med punktinsatser räcker inte konstaterar professor Sverker Sörlin, som var en av talarna på KTH- Sustainability Research Day.

Läs mer här...

Events

Energy Dialogue

Energikonferens för forskare och näringsliv 20 november.

Sustainability Glögg for PhD-students, December 15

KTH-Sustainability welcomes PhD-students to enjoy a traditional glöggfika with other students working with sustainable development.

Time: December 15, kl.16
Place: Brinellvägen 8

Register here!

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Närmare 300 personer deltog i årets KTH-Sustainability Research Day. Några av KTH:s framstående forskare berättade om innovativa projekt och dagen gav ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.

  Mer information och program här.
 

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors