Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Sustainable Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

 

Senaste nytt

NYHETER

Gula linjen - förslag på ny tunnelbanelinje

KTH-studenten Emeric Djoko har i sitt examensarbete på masternivå undersökt de möjligheter och utmaningar som finns med en ny tunnelbanesträckning i Stockholm.

Events

Beyond recycling in the lunchroom

What does it mean to be a Sustainable Practitioner? And how do we educate for that?

In 2007 Otago Polytechnic in New Zealand committed to a goal of “every graduate may think and act as a sustainable practitioner”. Prof. Samuel Mann reviews progress on the “every graduate, every discipline” goal and how this approach could be applied in other organisational environments. August 28, 11.00-13.00

Information and registration here.

Green Race for Sustainability

“Green Race for Sustainability” is environmental biking event  organized by KTH student organization – SEEK and sponsered by KTH Sustainability Council. During August students and researchers from KTH will bike from Stockholm to Gothenburg.

Kalender