Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

NYHETER

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering

Forskningsresultat från KTH visar att man i den nya stadsdelen  lyckades lyfta integreringen av miljöarbetet till en ny nivå men man kunde nått längre.

 

FORSKNING PÅ DJUPET

Är hållbar livsstil ett realistiskt mål?

Miljöprofessor Mattias Höjer har forskat kring hur livet i framtidens miljövänliga storstad kan  se ut.

Energisnålare liv på nätet i sikte

Hur mycket energi går det egentligen åt för att spela upp en kattfilm på Facebook? Två lärare i medieteknik gick till studenternas vardag när de undervisade om hållbar utveckling.  "En tydligare bild av energiförbrukningen"

Events

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Träffa några av KTH:s framstående forskare som leder innovativa projekt för en ljusare framtid! Dagen ger dig också ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.Tid: 16 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel.

Begränsat antal platser. Mer information och anmälan här.
 

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, October 24th

Climate Change and Health – a systems perspectiv.

The Stockholm PhD Student dialogue on sustianability gathers PhD-students from the Stockholm region to discuss sustainable development as a means to increase and strengthen research collaboration across disciplinary and institutional boundaries. Read more and register here.

KTH Energy Platform Seminar series

“Sustainable Energy Systems – The Role of Interdisciplinary Research”

KTH Energy Platform in collaboration with KTH Sustainability, the Division of Land and Water Resources Engineering and the Department of Philosophy and History of Technology (KTH) welcome you to a new interdisciplinary seminar series where we explore the role of the social sciences and humanities in contemporary energy research. October 9th, 12.00- 13.00  More information and registration here.

Thinking Ahead with SEI and KTH

Part Three: Using the Nexus to achieve sustainability in the 21st century

Join researchers from SEI and KTH to discuss how science can inform policy for sustainability.

Time: October 9th, 9:00 - 10:30   Place: KTH, Brinellvägen 8, matsalen pl.4

More information and registration here

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors