Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Ny rapport

”Klimatpolitik under osäkerhet – kostnad och nytta, bevis och beslut” av Eva Alfredsson och Mikael Karlsson. Vilka förutsättningar finns för att fatta genomtänkta politiska beslut?

Läs rapporten här 

Läs mer i DN debatt

INNOVATION & FORSKNINGSRÖN

Kalla kassen

Som KTH-student utvecklade Karl Fallgren bärkassen som håller kyla i 24 timmar. Målet för IFoodbag är att hejda matsvinn och underlätta inköp av livsmedel via nätet. Mer om IFoodbag

Miljöredovisning 2013-2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

NYHETER

Svenska fjällen är ett kulturlandskap

KTH-forskare har tittat närmare på innebörden av ordet kulturarv och kommit fram till att det inte bara är mäktiga byggnader som ingår i detta begrepp.

NYHETER

Ökad tillväxt och minskad segregation

KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling.

Events

EVENT

KTH Campus Fair and Bike Event, 26 August

Come by and meet KTH Sustainability Office and Akademiska Hus on August 26. Pick up a bike map and safety guide and the chance participate to win an upcycled bike. More information

Seminarium

Social hållbarhet, 21 sept

Välkommen till seminarium om social hållbarhet med presentationer kring sociala hållbarhetsbedömningar, social livscykelanalys och de globala hållbarhetsmålen.

 När: 21 september kl 11.30-13.00, vegetarisk lunch och dryck serveras till anmälda
Var: Dome of Visions, Valhallavägen 79, KTH

Mer information och anmälan

Kalender

Early bird registration

KTH Sustainability Research Day, 18 october

Anmäl dig redan nu

Programmet kommer i augusti

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.

se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp