Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling. KTH har delat upp det strategiska och praktiska arbetet mellan KTH-Sustainability som ansvarar för undervisning, forskning och samverkan och Hållbar Campus som är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Innovation & Forskningsrön

”Spel räcker inte för att skapa miljövänligt beteende”

Skulle du handla mer ekologiskt om du fick en virtuell medalj för det? Cecilia Katzeff, adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign, tror inte det. För att skapa långsiktig hållbarhet krävs teknik och boendemiljö som gör det lätt att leva miljövänligt.

Läs mer

nyheter

Energiåterkoppling ger hållbara beteenden

I projektet Beyondviz arbetar forskare från bland annat KTH med personal och ledning på ett flertal arbetsplatser för att undvika onödig energianvändning.

nyheter

Framtidens förnybara energiteknik inom havskraft

Forskare från KTH är involverade i en av de största europeiska satsningarna på havsbaserad och förnybar energiteknik till dags datum.

Forskning

Nytt forskningscentrum om Arktis

Råvarutvinning och gruvdrift i Arktis är några av de ämen som befinner sig i fokus när ett nordiskt forskningscenter finansierat av Nordforsk nu startas. 

Nordic Centre of Excellence – Råvaruutvinning och hållbara samhällen i Arktis, REXSAC.

Forskning

Energiåterkoppling ger hållbara beteenden

I projektet Beyondviz arbetar forskare från bland annat KTH med personal och ledning på ett flertal arbetsplatser för att undvika onödig energianvändning.

Dåliga energivanor på arbetsplatsen ska brytas

Events

Exhibition

Sensing Energy

Vill du få dig en tankeställare och brottas med dina egna invanda miljömönster och tankegångar? Ta en tur till KTH Entré och se på utställningen Sensing Energy.

Datum: t.o.m 26 februari, mån-fre 8.00–16.30.
Plats: KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4, ½ tr

Med känsla för energisnålare liv

Gestaltning för ett energieffektivt campusliv 

Kick-off

KTH Live-in Lab goes live!

Den 15 februari är du välkommen till Dome of Visions, Valhallavägen 79, kl 15.00, till en presentation, mingel och lansering av KTH Live-in Lab.
Anmäl dig senast den 10 februari:

Anmälan

Seminarium 13 april

Avfall - stadens outnyttjade resurser

Stadens produktion och hantering av avfall är en ekonomisk möjlighet och kan leda till energibesparingar. Hur kan vi utnyttja stadens avfall som resurs? Vilka drivkrafter behövs för att förbättra avfallshantering, stimulera innovation inom materialutveckling och återvinning samt skapa incitament för att förändra konsumenternas beteende behövs. 

Datum: 13 april. kl.9:00-10:30 (frukost serveras 8:30)
Plats: Dome of Visions, Valhallavägen 79

Mer info och anmälan

Kalender

Anmäl kalenderaktivitet via formulär

breakfast seminar: 10 february

Travel free meetings at KTH - Less output, more input

How can  IT solutions at KTH keep researchers and employees active in global forums and improve our environmental impacts?
Speakers: Miriam Börjesson Rivera, Kristoffer Soldal, Marco Amiero and IT department’s Catharina Gottberg and Björn Larsson.

Date: February 10
Time: 9:00- 10:30 (sandwich and coffee from 8:30)
Place: Brinellvägen 8, matsalen pl. 4  

Information and registration

Conference, March 20-24, 2016

Power and conflict are at the core of socio-environmental change, but existing knowledge and higher education structures are ill-equipped to address them. As we live in undisciplined environments, we need undisciplined thinking.

KTH Environmental Humanities Laboratory in collaboration with the Center for Social Studies of the University of Coimbra with support from KTH Sustainability Office

More info and registration here

Till sidans topp