Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

”Miljöfrågan måste vara genomgripande”

Miljöfrågan måste genomsyra hela samhället, hela vägen, hela tiden. Miljöpolitiken, som den sett ut hittills med punktinsatser räcker inte konstaterar professor Sverker Sörlin, som var en av talarna på KTH- Sustainability Research Day.

Läs mer här...

Events

SEI and KTH Collaboration Day

Date: November 11th 14.00 – 17.00 (mingle to 18.30)
Place: KTH, Brinellvägen 8 (old Red Cross hospital) (Google Maps)
Language: English

More information and registration here

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Närmare 300 personer deltog i årets KTH-Sustainability Research Day. Några av KTH:s framstående forskare berättade om innovativa projekt och dagen gav ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.

  Mer information och program här.
 

Seminar: Development of a sustainable energy system – tasks and challenges for law and legal researc

Guest speaker: Prof. Gabriel Michanek, Department of Law, Uppsala Universit
Date: November 14th.

KTH Energy Platform in collaboration with KTH Sustainability, the Division of Land and Water Resources Engineering and the Department of Philosophy and History of Technology (KTH) welcome you to the second installment of the interdisciplinary seminar series, “Sustainable Energy Systems – The Role of Interdisciplinary Research”      More information and registration here.

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors