Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling. KTH har delat upp det strategiska och praktiska arbetet mellan KTH-Sustainability som ansvarar för undervisning, forskning och samverkan och Hållbar Campus som är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Student sustainability blog

Follow Anne Girtz, student of the Master's programme Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. 

Check out her blog:  By Way of the Water

KTH Campusplanen prisas av ISCN

KTH har fått priset ISCN Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus. Läs mer om priset.

Nyheter

Här har du morgondagens medielandskap

Hur ser de viktigaste medietrenderna ut idag? Och hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken. Resultatet är 14 långsiktiga medietrender och miljöbedömningar av fyra framtidsscenarier.

Läs mer här 

Bloggs, podcast and films from KTH

Intervention - a podcast from the Environmental Humanities Laboratory in Stockholm. 
12 Episodes to edutain you during the long hours of summer.  

Listen here!

The Travelling Scientist: Mobility, Knowledge-making, and Sustainability in the 21st century.
An open debate on how to make the scientific process more sustainable. 

Read the blog here!

NYHETER

Långsiktiga medietrender och miljöbedömningar

Hur ser de viktigaste medietrenderna ut idag? Och hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken.

NYTT

Centre for a Sustainable Built Environment blog

Sustainability challenges connected to urban environments, from local to global. 

See: www.kth.se/blogs/sustainable-built-environment/

Dokument

Film om delandets ekonomi

KTH-forskaren Karin Bradley har tillsammans med filmaren Lotta Ekelund skapat dokumentärfilmen "Dela är det nya äga".

Dela är det nya äga

 Events

August 24

Bike Day and Film screening Bike vs Cars

Learn about bike safety, bicycle repairs, KTH research and see internationally acclaimed film "Bikes vs Cars".

Date: August 24, kl.13: 00-17: 00 
Location: Qsquars backe and Ahlgren Cars

More info and registration here!

21 oktober

KTH-Sustainability Research Day 2015

KTH-Sustainability Research Day den 21 oktober är en dag där KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras. I år ställa vi frågan "Vad behöver samhället av KTH:s forskning " i den meningen att samhället står inför stora utmaningar och vi behöver kanske tydligare förstå i vilken mån och på vilket sätt som forskningen kan bidra till hållbara lösningar.

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning)
Moderator: Hanna Zetterberg

Registrera dig här

September 15

From wastewater treatment to the future production facility, Hammarby Sjöstadsverk

Welcome to a seminar at Hammarby Sjöstadsverk, Sweden's leading and internationally known R&D and demonstration facility in water purification technology. The seminar promotes collaboration between IVL experts and KTH researchers. Learn how you can utilize the facility for tests, demonstration, analyses, etc. in research and education, related to traditional waste water treatment and other water related activities.

Date: September 15, 2015
Time: 11.00-13.00
Venue: IVL, Valhallavägen 81

More information and registration here!

Kalender

Till sidans topp