Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Framtidens byggteknik och material

Fönsterglas av trä, och höghållfast svenskt stål som kallas "green steel". KTH Magazine berättar hur KTH:s forskning bidragit till att vässa byggnadsmaterialen, och till att skapa en effektivare konstruktionsteknik för framtidens hus.
> ”Stål är ett miljövänligt material”
> Fönsterglas av trä

”Flippad” pedagogik utvecklar miljökurser

Pernilla Ulfvengren har fått bidrag för att utveckla "flippad" under-visning inom miljö- och hållbarhet.
– Metoden lämpar sig väl om man vill skapa kurser med delar från olika forskare, institutioner och skolor, säger hon.
.

”Flippad” pedagogik utvecklar miljökurser

Pernilla Ulfvengren har fått bidrag för att utveckla "flippad" under-visning inom miljö- och hållbarhet.
– Metoden lämpar sig väl om man vill skapa kurser med delar från olika forskare, institutioner och skolor, säger hon.
.

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Miljöredovisning 2013-2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Events

SÖKER 10 studenter

Sustainergies Academy

KTH och THS har möjliggjort tio platser KTH-studenteri programet Sustainergies Academy - ett casebaserat utbildningsprogram där studenter löser hållbarhetsutmaningar tillsammans med spännande företag och organisationer. Utbildningen är gratis och alla studieinriktningar är välkomna att ansöka.

Ansök om en plats innan 18 september!
sustainergies.se/academy

Seminar 1 June

Thinking Ahead with SEI and KTH

Part Seven: Africa and the New Urban Agenda

Do we need to revise our thinking about development and sustainability in Africa’s cities? Will African cities “leapfrog” to green service-based society, skipping the environmental disasters of industrialism altogether?

Time:  October 5, 15:00-17:30
Place: Dome of Visions, KTH Campus

More information and registration here

27 oktober

Kemikalielagstiftning och praktisk tillämpning på labb

Grundläggande utbildning om kemikalielagstiftning och praktisk tillämpning i labbmiljö som behandlar de miljö- och arbetsmiljökrav som finns och som krävs för att uppfylla dessa. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på labb och ger en översiktlig inblick i lagkrav och daglig hantering av kemikalier på KTH.

När: 27 oktober 2016
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Triumfbågen, KTH Entré Drottning Kristinas väg 4
Språk: Svenska
Anmälan

KTH Sustainability Research Day, 18 okt

Hur nära FN:s globala mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen?

Medverkande: Per Bolund,finansmarknads- och konsumentminister, Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde, tillträdande rektor KTH, Göran Finnveden,vicerektor för hållbar utveckling,KTH, Mikael Karlsson, forskare KTH och ordförande i European Environmental Bureau, Mark Howells, professor energiteknik, KTH, Hans Lööf, professori nationalekonomi, KTH, Josefin Wangel,universitetslektor i hållbar stadsutveckling, KTH, interaktiva diskussioner med 25 forskare om deras forskning samt uppträdande av DOCH Dans och Cirkushögskolan.

Anmäl dig här

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.

30 sept  Shelter for all – Alla ska få bo. Vernissage och prisutdelning​​​​​​​​​​​​​​
5 okt  Africa and the New Urban Agenda ​​​​​​​
se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp