Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Tävling fick fart på miljöutbildningen

Mycket tyder på att KTH blir miljöcertifierat senare i år. Men revisorerna ser helst att fler går den interna miljöutbildningen. Hittills har ICT-skolan lyckats bäst i att engagera personalen.

NYHETER

Giftigt avfall blir energi

KTH-forskaren Carina Lagergren leder ett projekt där de hittat ett sätt att göra sig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras.

NYHETER

KTH satsar på it och miljö

Från och med hösten 2016 kan studenter vid KTH fördjupa sig i it och hållbarhet under sin mastersutbildning. Inriktningen är troligtvis världsunik, kommer vara tvåårig och heta Sustainable Information Society.

NYHETER

Förarlösa elbilar en viktig pusselbit i framtidens transportsystem

De 136 000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 självkörande bilar. Det framgår av ett examensarbete från KTH.

NYHETER

Få en tydligare bild av din elförbrukning

En teknisk lösning som bygger på forskning från KTH kan hjälpa dig att identifiera energitjuvarna.

NYHETER

Tillgång till elbil på jobbet ska öka det kollektiva resandet

Under 2015 drar KTH igång ett forskningsprojekt med syfte att få fler anställda vid Botkyrka kommun och IKEA i Älmhult att resa mer kollektivt.

NYHETER

Forskare för framtiden

Genom en gedigen rekryteringssatsning ska KTH stärka sin forskning på den globala arenan.
– Vi letar efter lovande, unga forskare över hela världen, som vill etablera sig här, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Events

Seminar

How to write a successful application for Formas, March 5th

KTH-Sustainability and Research Office welcome you to a seminar on how to fine tune your skills in writing funding applications to Formas!

Time: March 5th at 11.30-13.00, including a lunch sandwich
Place: KTH, Lindstedtsvägen 5, D2
Language: English

More information and registration here!

Conference: MAY 12

KTH-Sustainability Education Day, May 12

KTH-Sustainability will host an afternoon focusing on the integration of environment and sustainable development in education. Please join us to discuss innovative ways to integrate sustainability into a wide range of course modules, programs and doctoral studies.

Keynote speakers: Christina Lindbäck, Senior Vice President Sustainability, NCC and Christian Baresel, IVL

More information and registration here

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp