Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

NYHETER

KTH och Scania startar gemensamt forskningscentrum

KTH och Scania inleder ett samarbete om ett nytt forskningscentrum för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab.

FORSKNING PÅ DJUPET

Är hållbar livsstil ett realistiskt mål?

Miljöprofessor Mattias Höjer har forskat kring hur livet i framtidens miljövänliga storstad kan  se ut.

Events

KTH-Sustainability Research Day, okt 16

Träffa några av KTH:s framstående forskare som leder innovativa projekt för en ljusare framtid! Dagen ger dig också ett smakprov på vad som kan hända när vetenskap möter konst.Tid: 16 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel.

  Mer information och program här.
 

Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability, October 24th

Climate Change and Health – a systems perspectiv.

The Stockholm PhD Student dialogue on sustianability gathers PhD-students from the Stockholm region to discuss sustainable development as a means to increase and strengthen research collaboration across disciplinary and institutional boundaries. Read more and register here.

Kalender

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors