Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling. KTH har delat upp det strategiska och praktiska arbetet mellan KTH-Sustainability som ansvarar för undervisning, forskning och samverkan och Hållbar Campus som är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nyheter

Här har du morgondagens medielandskap

Hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken. Resultatet är 14 långsiktiga medietrender och miljöbedömningar av fyra framtidsscenarier.

Läs mer här 

KTH Campusplanen prisas av ISCN

KTH har fått priset ISCN Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus. Läs mer om priset.

NYHETER

Ett steg närmare hållbar energi

KTH-forskare har hittat ett enklare sätt att framställa bioetanol, en miljövänligare variant av bränsle.

Events

August 24

Bike Day and Film screening Bike vs Cars

Learn about bike safety, bicycle repairs, KTH research and see internationally acclaimed film "Bikes vs Cars".

Date: August 24, kl.13: 00-17: 00 
Location: Osquars backe and Ahlgren Cars

More info and registration here!

21 oktober

KTH-Sustainability Research Day 2015

KTH-Sustainability Research Day är en dag där KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras. I år ställer vi frågan "Vad behöver samhället av KTH:s forskning " ?  I vilken mån och på vilket sätt kan vår forskningen bidra till hållbara lösningar.

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning)
Moderator: Hanna Zetterberg

Registrera dig här

Kalender

Seminar, Aug 26

City Sustainability – the experience of Curitiba in Brazil

Curitiba is known for its innovative urban concepts including mass transport corridors, land-use and mobility solutions using BRT systems.Two key planning agencies will present development directions in the City of Curitiba. This is followed by a round table discussion with municipal, industrial and academic partners from Sweden and Brazil.

Date: August 26, 13:30-16:30
Place: KTH campus, Lindstedtvägen 26, floor 2, room F3

2015 World Water Week

Transforming knowledge production and innovation for sustainable water development

A world water week seminar in collaboration with KTH Royal Institute of Technology and Stockholm Environment Institute

How can we promote local and global innovation and knowledge production to meet new water challenges? Academia, knowledge centers, government and business meet in this seminar to discuss the role of higher education, research and innovation for meeting global water challenges.

Date: August 27, 16:00 -17:30

More information and registration here.

September 15

From wastewater treatment to the future production facility, Hammarby Sjöstadsverk

Welcome to a seminar at Hammarby Sjöstadsverk, Sweden's leading and internationally known R&D and demonstration facility in water purification technology. The seminar promotes collaboration between IVL experts and KTH researchers. Learn how you can utilize the facility for tests, demonstration, analyses, etc. in research and education, related to traditional waste water treatment and other water related activities.

Date: September 15, 2015
Time: 11.00-13.00
Venue: IVL, Valhallavägen 81

More information and registration here!

Till sidans topp