Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

CAMPI PODCAST

Digital trafiklösning ger miljövinster

Hur kan vi skapa klimatsmarta lösningar för framtidens storstadstrafik? Hör Anders Gullberg berätta om sin forskning kring digitala transportsystem, inspirerad av internetföretag som Spotify, Facebook och Google.

Anders Gullberg - Digitala transportsystem

Smarta material ska rena luft, vatten och mark

När forskningsfinansiären Mistras nya program nu offentliggörs så är det bland annat smarta material som befinner sig i fokus. Målsättningen med satsningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Arbetet ska pågå i fyra år och får en budget på 60 miljoner kronor.

Rent vatten och frisk luft

Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. Docenterna Anna Ohlsson och Torkel Berglund länge studerat möjligheterna att finna nya, miljömässigt hållbara vägar för skydd av växter. Nu har de gjort det i form av vitamin B3, som i förlängningen skyddar mot bland annat den förhatliga snytbaggen, åtminstone det första året ute i fält. Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina frågor, tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Miljöredovisning 2013-2015

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Events

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

Miljöredovisning 2013-2015

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Till sidans topp