Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Framtidens byggteknik och material

Fönsterglas av trä, och höghållfast svenskt stål som kallas "green steel". KTH Magazine berättar hur KTH:s forskning bidragit till att vässa byggnadsmaterialen, och till att skapa en effektivare konstruktionsteknik för framtidens hus.
> ”Stål är ett miljövänligt material”
> Fönsterglas av trä

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Miljöredovisning 2013-2016

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Events

27 oktober

Kemikalielagstiftning och praktisk tillämpning på labb

Grundläggande utbildning om kemikalielagstiftning och praktisk tillämpning i labbmiljö som behandlar de miljö- och arbetsmiljökrav som finns och som krävs för att uppfylla dessa. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på labb och ger en översiktlig inblick i lagkrav och daglig hantering av kemikalier på KTH.

När: 27 oktober 2016
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Triumfbågen, KTH Entré Drottning Kristinas väg 4
Språk: Svenska
Anmälan

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.

30 sept  Shelter for all – Alla ska få bo. Vernissage och prisutdelning​​​​​​​​​​​​​​
5 okt  Africa and the New Urban Agenda ​​​​​​​
se program med aktiviter och seminarier i Domen

Nov 10

STOCKHOLM PHD DIALOGUE ON SUSTAINABILITY

"Critical perspectives in sustainability research: The Sustainable Development Goals"

Would you like to have more exchange with other doctoral students in your field? Do you know what other research institutions in the Stockholm region work on?Welcome to share your knowledge and experiences and challenge your perspectives on sustainability with doctoral students from the wider Stockholm region.

Date: November 10, 08:30 
Place: Room Torsten, Sveavägen 65

More information and registration

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp