Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH har valt att dela upp det strategiska och praktiska arbetet i två områden: KTH-Sustainability och Hållbart Campus där KTH-Sustainability ansvarar för undervisning, forskning och samverkan; och där Hållbar Campus är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

28 juni-5 juli 2015

Almedalen 2015

KTH:s experter inom miljö och hållbar utveckling medverkar vid ett stort antal arrangemang under politikerveckan. 

Tips på evangemang

Nyheter

Här har du morgondagens medielandskap

Hur ser de viktigaste medietrenderna ut idag? Och hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken. Resultatet är 14 långsiktiga medietrender och miljöbedömningar av fyra framtidsscenarier.

Läs mer här 

Bloggs, podcast and films from KTH

Intervention - a podcast from the Environmental Humanities Laboratory in Stockholm. 
12 Episodes to edutain you during the long hours of summer.  

Listen here!

The Travelling Scientist: Mobility, Knowledge-making, and Sustainability in the 21st century.
An open debate on how to make the scientific process more sustainable. 

Read the blog here!

Student sustainability blog

Meet Anne

Anne Girtz, engineer, hockey player, and student of the Master's programme Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure at KTH. 

Check out her blog:  By Way of the Water.

NYTT

Centre for a Sustainable Built Environment blog

Sustainability challenges connected to urban environments, from local to global. 

See: www.kth.se/blogs/sustainable-built-environment/

Dokument

Film om delandets ekonomi

KTH-forskaren Karin Bradley har tillsammans med filmaren Lotta Ekelund skapat dokumentärfilmen "Dela är det nya äga".

Dela är det nya äga

 Events

August 24

Bike Day and Film screening Bike vs Cars

Bring your bike to work on the 24 august! Learn about bike safety, get help with minor bicycle repairs and see an exclusive film screening of Fredrik Gertten's internationally acclaimed film "Bikes vs Cars".

Date: August 24
Time: 13: 00-17: 00
Location: Qsquarsbacke and Ahlgren Cars

More info and registration here!

Save the date

KTH-Sustainability Research Day, 21 oktober 2015

KTH-Sustainability Research Day den 21 oktober är en dag där KTH:s forskning inom miljö och hållbar utveckling presenteras och debatteras. I år ställa vi frågan "Vad behöver samhället av KTH:s forskning " i den meningen att samhället står inför stora utmaningar och vi behöver kanske tydligare förstå i vilken mån och på vilket sätt som forskningen kan bidra till hållbara lösningar.

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning)
Moderator: Hanna Zetterberg

Registrerar dig här

Kalender

Till sidans topp