Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

KTH Sustainability Office samordnar och driver KTH:s arbete med miljö- och hållbarhet. Vicerektor för hållbar utveckling ansvarar för utbildning, forskning och samverkan och Miljöchefen är ansvarig för universitetets interna miljöarbete.

Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

Enligt en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan är klimatdeklaration, passagerarskatt och biobränsleavdrag några exemplen på åtgärder och strymedel har som kan leda flygsektorn mot klimatmålen som beslutades i Paris.

> Handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan

Nyheter

Trängsel kan nästan helt försvinna från städer

Enligt teknikhistorikern Anders Gullberg skulle internetbolagens sätt att anpassa sina erbjudanden efter användarna kunna tillämpas inom transportsektorn.

Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH att människors inköp av ekologiska livsmedel kan öka med nära en fjärdedel när de får se sina faktiska inköp redovisade på ett visuellt tydligt sätt.

> Läs mer

Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Tips och prenumerera

Prenumerera till nyheter från KTH Sustainabilty Office 
Prenumerera

Välkommen med dina tips och idéer till:
sustainability@kth.se

Miljöredovisning 2013-2015

Resultat och exempel på vad KTH har gjort för att uppnå miljömålen.

Redovisning KTHs övergripande miljömål 2013-2015.pdf (pdf 990 kB)

Events

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Till sidans topp