Näringslivssamverkan

Ett nära samarbete med företag, institut, organisationer och myndigheter skapar förutsättningar för ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.

Kompetensförsörjning

Vi kan underlätta ert arbete genom att skapa närmare kontakt mellan er och våra duktiga studenter och alumner.

Vi hjälper er hitta rätt kompetens

Kompetensutveckling

KTH erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Uppdragsutbildning

Innovation

Genom att se innovationsutveckling ur idébärarens perspektiv, och stödja individen från tiden innan en idé föds till blomstrande verksamhet eller annat önskat resultat, har KTH byggt upp ett robust stöd för forskare och studenter som är knutna till lärosätet.

KTH Innovation

Förädling av framtiden

Sverige och världen står inför avgörande samhällsutmaningar – utmaningar där nya tekniska landvinningar kommer att spela en avgörande roll för att finna morgondagens lösningar. På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att mycket aktivt anta utmaningarna och att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt.

Personrörlighet

Personutbyte, att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan.

Personutbyten

Till sidans topp