Näringslivssamverkan

Samverkan med externa aktörer är av stor betydelse och i växande utsträckning en förutsättning för KTH:s framtida konkurrenskraft.

I KTH Näringslivssamverkans uppdrag ingår att ta emot och förmedla allmänna förfrågningar från näringsliv och organisationer till KTH, att bygga och förvalta strategiska partnerskap med utvalda företag, att bidra till ökad extern finansiering av KTH:s forskning, att skapa och bibehålla goda alumnirelationer samt att medverka till att KTH:s studenter får ökad kontakt med näringsliv och omvärld som ett led i deras etablering på arbetsmarknaden.

Vi arbetar med:

  • KTH:s strategiska partnerskapsprogram, personutbyten och mötesplatser
  • Samverkan med omgivande samhället, små och medelstora företag, stad, region, forskningsinstitut och andra organisationer
  • Förmedling och matchmaking av förfrågningar från näringsliv till KTH genom vår Företagssluss
  • Förmedling av examensarbeten, studentprojektuppdrag, internship/praktikplatser och traineeplatser via KTH Exjobbportal
  • Alumnrelationer
  • Fundraising

Läs mer om samverkan med KTH här