Näringslivssamverkan

Ett nära samarbete med företag, institut, organisationer och myndigheter skapar förutsättningar för ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning. Avdelningen Näringslivssamverkan är den koordinerande noden inom KTH, men arbetet utförs inom hela organisationen.

Hos Näringslivssamverkan kan du bland annat få hjälp med att komma i kontakt med rätt person i frågor som rör forskning och forskningssamarbeten, hjälp att få kontakt med KTH:s studenter, svar på frågor som rör alumnrelationer eller privat privat extern finansiering

Vi arbetar med:

  • KTH:s strategiska partnerskapsprogram, personutbyten och mötesplatser
  • Samverkan med omgivande samhället, små och medelstora företag, stad, region, forskningsinstitut och andra organisationer
  • Förmedling och matchmaking av förfrågningar från näringsliv till KTH genom vår Företagssluss
  • Förmedling av examensarbeten, studentprojektuppdrag, internship/praktikplatser och traineeplatser via KTH Exjobbportal
  • Alumnrelationer
  • Privat extern finansiering av forskning

Läs mer om samverkan med KTH här

Till sidans topp