KTH:s fakultetsråd

Fakultetsrådet företräder hela fakulteten och är ett rådgivande organ till rektor. Rådet har övergripande ansvar för frågor som gäller kvalitet i utbildning, forskning och samhällssamverkan.

Fakultetsrådet har följande sammansättning:

  • Sju lärare som innehar läraranställning vid KTH och som har vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dvs har avlagt doktorsexamen eller motsvarande, varav en är ordförande.
  • Tre externa ledamöter som inte är anställda inom KTH.
  • Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Tre representanter för arbetstagarorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsrådets sammanträden.

Fakultetsrådet 2013 (Foto:Jann Lipka)

Bakre raden från vänster: Sanny Gergeo Shamoun (facklig repr), Mats Engwall, Emilia Wallin, Per Fagrell, Reine Bergström (facklig repr), Ann Lantz, Erik Vidman, Pontus Gard, Anders Karlström
Främre raden: Lars Nordström, Sandra di Rocco, Sophia Hober, Per Berglund, Catharina Modahl Nilsson
Frånvarande: Jacob Gramenius

Dekanus

Sophia Hober
Professor, Skolan för bioteknologi

Sophia Hober
 

Prodekanus

Per Berglund
Professor, Skolan för bioteknologi

Per Berglund                                         
 

Lärarrepresentanter

Anders Karlström

Anders Karlström
Lektor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
 


 

Ann Lantz

Ann Lantz
Professor, Skolan för datavetenskap och kommunikation
 


 

Carl-Mikael Zetterling

Lars Nordström
Professor, Skolan för elektro- och systemteknik
 

 
Mats Engwall

Mats Engwall
Professor, Skolan för industriell teknik och management
  

Sandra Di Rocco

Sandra Di Rocco
Professor, Skolan för teknikvetenskap

 

Externa representanter

Catharina Modahl Nilsson

Catharina Modahl Nilsson
Avdelningschef, Scania Project Office
 


 

Jacob Gramenius

Jacob Gramenius
Utvecklingsdirektör, Transportstyrelsen
 

Per Fagrell

Per Fagrell
Senior advisor, Teknikföretagen

Studeranderepresentanter

Erik Lindström
Elin Malmgren
Monika Topel

Sekreterare:

Anna Höglund Rehn

Universitetsförvaltningen, tel: 790 91 63

Mandatperiod :

2011-04-01—2015-03-31

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors
Till sidans topp