Rektorsgruppen

Rektorsgruppen leds av rektor och består av rektor, prorektor, fakultetens dekanus, fakultetens prodekanus, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan, förvaltningschefen samt THS ordförande.

Rektorsgruppen tar upp strategiska utbildnings-, forsknings-, samverkans- och kvalitetsfrågor samt andra frågor av övergripande karaktär. Möten i rektorsgruppen hålls en gång i veckan.

Bakre raden från vänster:
Vicerektor för samverkan Margareta Norell Bergendahl, Kårordförande Anna Johansson, Vicerektor för forskning Arne Johansson, Fakultetens prodekanus Per Berglund, Förvaltningschef Anders Lundgren

Främre raden från vänster:
Prorektor Eva Malmström Jonsson, Rektor Peter Gudmundson, Fakultetens dekanus Sophia Hober

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors