KTH:s skolor

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar KTH:s institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram.

Dekaner

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - Stellan Lundström
Skolan för bioteknologi - Amelie Eriksson Karlström
Skolan för kemivetenskap - Mikael Lindström
Skolan för datavetenskap och kommunikation - Jan Gulliksen
Skolan för elektro- och systemteknik - Stefan Östlund
Skolan för informations- och kommunikationsteknik - Jens Zander
Skolan för industriell teknik och management - Jan Wikander
Skolan för teknikvetenskap - Leif Kari
Skolan för teknik och hälsa - Hans Hebert
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - Mats Herder

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors