Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen är en organisatorisk enhet till rektors förfogande som stöd för arbetet med central administration, planering, policyskapande, samordning, kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. UF ger även administrativt stöd till skolor/motsvarande.

Universitetsförvaltningen

 • skall vara ledningens rådgivare, handläggare och administrativa stöd i utförandet av KTH:s myndighetsuppdrag
 • skall verka för en god rättsäkerhet när det gäller offentlighet och sekretess
 • skall stärka samverkan mellan central nivå och verksamhetsnivå samt inom sig samverka mellan enheter och funktioner
 • skall vara ett förvaltningsstöd till KTH:s ledning
 • ansvarar för uppbyggande och organisation av KTH:s administration och infrastruktur

Universitetsförvaltningen bistår KTH:s skolor/motsvarande genom att

 • vara rådgivare och sakkunnig i skolornas myndighetsutövande och arbete
 • ge administrativt stöd i övergripande frågor rörande t ex personal, ekonomi, utbildning och infrastruktur
 • utöva controllerfunktion
 • vara rektors resursfördelare av ekonomiska resurser och infrastruktur till KTH:s skolor

Avdelningar inom universitetsförvaltningen

 • Avdelningen för dokumenthantering (AD)
 • Avdelningen för kommunikation och internationella relationer (KIR)
 • Avdelningen för utbildningsadministration (AUA)
 • Avdelningen för studentservice (AFS)
 • Ekonomiavdelningen (EA)
 • IT-avdelningen (ITA)
 • Juridiska avdelningen (JUR)
 • KTH Innovation (INV)
 • KTH Näringslivssamverkan (NLS)
 • Lokalserviceavdelningen (LSA)
 • Miljö- och byggnadsavdelningen (MBA)
 • Personalavdelningen (PA)
 • Planerings- och utredningsavdelningen (PLU)
 • Research Office (RO)
 • Rektors stab, service samt internrevision (RSI)
 • Upphandlingsavdelningen (UA)

Förvaltningschef: Anders Lundgren, tel 08-790 72 22

E-post: forvaltningschef@kth.se

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors